6 ECTS credits
173 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1000208BEW voor werkstudenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Sociologie
Onderwijsteam
Werner Schirmer (titularis)
Onderdelen en contacturen
22 contacturen Hoorcollege
2 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
174 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Wat is het nu eigenlijk dat sociologen doen? Wat onderscheidt de sociologische zienswijze van andere disciplinaire perspectieven? Welk deel van de werkelijkheid vormt nu het onderzoeksdomein van de maatschappijwetenschap?
Om op die vragen een beter antwoord te krijgen, is het vaak zinvol om terug te gaan naar de prille oorsprong, toen ‘sociologie’ nog niet veel meer was dan een exotisch neologisme, toen er nog geen leerstoelen, opleidingen en diploma’s sociologie bestonden en de pioniers van de discipline volop bezig waren met het bestaansrecht van deze nieuwe wetenschap te verdedigen.

In deze cursus gaan we dieper in op het werk van deze pioniers en bestuderen we de ideeën van de peetvaders van de moderne sociologie. Na een inleiding over het ontstaan van de sociologie, behandelen we het werk van een aantal klassieke sociologische auteurs: Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Mead. We bespreken hun belangrijkste werken en we vergelijken ze (over welk problemen hebben ze het, wat is hun methode, tot welke inzichten komen ze, wat is de relevantie ervan vandaag?).

Via het werk van deze auteurs bespreken we ook de ontwikkeling van de sociologie als vakgebied en als manier om inzicht te verwerven in de sociale werkelijkheid. Van de behandelde auteurs lezen en bespreken we ook originele teksten.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Reader met klassieke teksten en secundaire literatuur, Canvas
Handboek (Vereist) : Classical Sociological Theory, Craig Calhoun - Joseph Gerteis - James Moody - Steven Pfaff - Indermohan Virk , 4de, Wiley-Blackwell, 9781119527367, 2032
Handboek (Aanbevolen) : Grootmeesters van de Sociologie, Mart Jan de Jong, 4de druk, Boom Lemma Uitgevers, 9789059317291, 2011
Bijkomende info

Het studiemateriaal voor deze cursus bestaat uit :

 • een reader met klassieke teksten en secundaire literatuur die beschikbaar zal zijn via Canvas
 • de slides van de hoorcolleges die je aanvult met je eigen nota's

Toelichting werkvormberekening

 • Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
 • Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
 • Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting. De specifieke verdeling van contacturen is onderhevig aan wijzigingen. 

DAGSTUDENTEN

HOC: 22 uur (11 weken van 2 uur)
ZELF: 152 uur

 • cursus bijhouden tijdens het semester: 24 uur
 • thuis lezen van teksten: 24 uur
 • een essay schrijven: 72 uur
 • voorbereiden examen: 32 uur (4 dagen van 8 uur)

WERKSTUDENTEN

WPO: twee facultatieve vragenmomenten 2 uur (2 x 1uur), tijdstip en lokaal worden op korte termijn vastgelegd

ZELF: 174 uur

 • 11 x videoopnames van daglessen via Canvas 22 uur (11 weken van 2 uur)
 • cursus bijhouden tijdens het semester: 24 uur
 • thuis lezen teksten: 24 uur
 • een essay schrijven: 72 uur
 • voorbereiden examen: 32 uur (4 dagen van 8 uur)
Leerresultaten

Algemene competenties

De student heeft, na het volgen van deze cursus:

 • een kritisch inzicht verworven in zowel de continuïteit als de veranderingen die het denken over de maatschappij hebben gekenmerkt
 • een overzicht gekregen van de ontwikkeling van de sociologie
 • kennisgemaakt met het werk van een aantal klassieke sociologische auteurs

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie√ęn:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Het schriftelijke examen omvat, naast het eigenlijke examen ook essays over de kernauteurs die doorheen het semester besproken worden.Verdere toelichting via Canvas.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het eindcijfer voor dit vak komt tot stand op basis van de score op volgende evaluatievormen:

 • Een schriftelijk examen met open vragen die peilen naar inzicht, het herkennen van samenhangen tussen de verschillende onderdelen van de cursus en de kritische toepassing van sleutelconcepten
 • Essays over de kernauteurs die doorheen het semester besproken worden 

Het specifieke gewicht van elke evaluatievorm en de evaluatiecriteria zullen verder toegelicht worden in de "studiewijzer" die aan het begin van het semester ter beschikking zal worden gesteld. 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de geschiedenis: minor Social Sciences
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor sociologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor communicatiewetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor criminologische wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor geschiedenis
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor sociale geografie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor antropologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor samenleving en cultuur
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management en beleid van de gezondheidszorg
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management, zorg en beleid in de gerontologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
Educatieve master in de gedragswetenschappen: psychologie (120 ECTS, Etterbeek)
Schakelprogramma Master of Science in de sociologie: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de sociologie: Standaard traject