6 ECTS credits
154 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1000696BEW voor werkstudenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Sociologie
Onderwijsteam
Pieter-Paul Verhaeghe (titularis)
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Hoorcollege
150 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Deze cursus biedt inzicht in de processen van gelijkheid en ongelijkheid, met een focus op Europa in de afgelopen twee eeuwen. Volgende sociologische onderwerpen zullen worden behandeld: sociale klasse, armoede en sociale ongelijkheid, sociale (im)mobiliteit, legitimatie van (on)gelijkheid, gevolgen van sociale (on)gelijkheid, welvaartsstaten, sociaal beleid en sociaaleconomische residentiële segregatie. Verschillende grote denkers komen hierbij aan bod (bv. Piketty, Sandel, Milanovic, Goldthorpe, Bukodi, Pickett, Wilkinson). We combineren telkens theoretische ideeën en empirisch materiaal met toegepaste beleidsdiscussies in de klas.

Bijkomende info

Het studiemateriaal bestaat uit een reader met verplicht te kennen teksten bij de hoorcolleges enerzijds en de slides en class readings van de hoorcolleges zelf. Alles wordt digitaal ter beschikking gesteld op Canvas. Er zijn geen lesopnames (met uitzondering voor de erkende werkstudenten).

Toelichting werkvormberekening
- Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
- Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
- Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

DAGSTUDENTEN
HOC: 36 uur

 • hoorcollege: 36 uur (12 x 3 uur)

ZELF: 118 uur

 • cursus bijhouden tijdens het semester, a rato van 3 uur HOC: 36 uur
 • lezen en verwerken van de reader: 42 uur
 • voorbereiden examen: 40 uur (5 dagen van 8 uur)

WERKSTUDENTEN
HOC: 4 uur

 • introductieles: 2 uur
 • afsluitende les ‘vragen & antwoorden’: 2 uur

ZELF: 150 uur

 • bekijken van de lesopnames: 30 uur (10 x 3 uur)
 • cursus bijhouden tijdens het semester: 38 uur
 • lezen en verwerken van de reader: 42 uur
 • voorbereiden examen: 40 uur (5 dagen van 8 uur)
Leerresultaten

Algemene competenties

De bedoeling van deze cursus is dat de studenten:

 • een aantal basisbegrippen en theoretische inzichten uit de sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid leren kennen en op die manier ook algemene sociologische inzichten leren toepassen;
 • kennis nemen van een aantal sociologische verklaringen van sociale ongelijkheid en deze kritisch kunnen evalueren; en
 • inzicht verwerven in een aantal actuele maatschappelijke discussies over gelijkheid en ongelijkheid.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Voor alle studenten bestaat het examen uit 100% schriftelijk examen, waarvan 50% meerkeuze vragen (verbeterd met het systeem van de hogere cesuur) en 50% open vragen.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Verkort traject Profiel Sociale Agogiek
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor sociologie
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor communicatiewetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor criminologische wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor geschiedenis
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor sociale geografie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor antropologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor samenleving en cultuur
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management en beleid van de gezondheidszorg
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management, zorg en beleid in de gerontologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
Master in de criminologische wetenschappen: Standaard traject
Educatieve master in de gedragswetenschappen: psychologie (120 ECTS, Etterbeek)
Schakelprogramma Master of Science in de agogische wetenschappen: Profiel Sociale Agogiek
Schakelprogramma Master of Science in de sociologie: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Arts in gender en diversiteit: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de sociologie: Standaard traject