3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018253FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt de eerste en de tweede master Geneeskunde gevolgd, alvorens EKG op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Verantwoordelijke vakgroep
Observerende klinische wetenschappen
Onderwijsteam
Danny Schoors (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
30 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Historiek van het ECG
De ECG-registratie
Het normale ECG bij volwassenen
Ventrikelhypertrofie
Voorkamerpathologie
Intraventriculaire geleidingsstoornissen
Coronair ischemisch hartlijden
Aritmologie
- extrasystolen
- sinusritmes en sino-atriaal blok
- atrioventriculaire geleidingsstoornissen
- pacemaker ECG's
- pre-excitatie
- voorkamerfibrillatie
- voorkamerflutter
- regelmatige tachycardie
- voorspellers van plotse dood
Aan classificatie ontsnappende ECG's
- electrolytenstoornissen
- digitalis
- pericarditis
- acuut longembool
- hypothermie

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : ECG uit of in het hoofd, E. Andries et al, Garant Uitgevers nv, 9789044134230, 2016
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Elektrocardiografie, Slides van de EKG's besproken tijdens de cursus
Bijkomende info

Geen verplicht materiaal
Aan te bevelen is een electrocardiografisch referentieboek
bv ECG uit of in het hoofd (E. Andries et al)

Aanvullend studiemateriaal:
slides van de EKG's besproken tijdens de cursus

Leerresultaten

Algemene competenties

Correcte beoordeling van de klassieke niet-ingewikkelde EKG's

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: schriftelijk examen
    (beoordeling van EKG's)

Aanvullende info mbt evaluatie

schriftelijk examen
(beoordeling van EKG's)

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Dit studiedeel maakt geen deel uit van vastgelegde afstudeervereisten. Het is aldus een vrij keuzevak.