5 ECTS credits
140 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1005308ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Verantwoordelijke vakgroep
Gezondheidswetenschappen
Onderwijsteam
John Taffin
Kurt Barbé (titularis)
Robin Van den Bossche
Tim Pauwels
Thibo Van Doninck
Onderdelen en contacturen
20 contacturen Hoorcollege
40 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Deel Algebra en meetkunde:

- Matrixrekening: stelsels en matrices,

- Vlakke meetkunde: Ongelijkheden, rechten, coördinaten, eigenwaarden en –vectoren.

- Goniometrie: goniometrische getallen, goniometrische vergelijkinge en poolcoördinaten

Deel Calculus:

- Functies en grafieken: elementaire functies en haar eigenschappen, logaritmische en exponentiële vergelijkingen

- Functieanalyse: Limieten, afgeleiden en functieonderzoek

- Integralen: primitieve functies en integratieregels.

- Differentiaalvergelijkingen: Homogene en niet-homogene differentiaalvergelijkingen via de Laplacetransformatie

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Cursusmateriaal wordt online beschikbaar gesteld, Canvas
Handboek (Aanbevolen) : Wiskundige Basisvaardigheden, Een survivalkit voor een succesvolle start in het hoger onderwijs, handboek + ICT-omgeving, G. Sonck, W. Jacquet en T. Dorissen, 3de herziene en uitgebreide druk, VUB-Press., 9789057182686, 2013
Bijkomende info

De titularis kan worden gecontacteerd via e-mail: kurt.barbe@vub.be

Leerresultaten

Algemene competenties

Het doel van dit opleidingsonderdeel is om kwantitatieve technieken, wetenschappelijk analyseren, methodische werken en grondslagen/basiscompetenties voor de wiskundige biologie te doorgronden ter ondersteuning van andere vakken (zoals fysica en scheikunde) en verdere wetenschappelijke activiteiten.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie√ęn:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 80 en aldus 80% van het totale eindcijfer.
  • Tussentijdse evaluatie met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer. Dit betreft een tentamen.

    Toelichting: Er wordt tevens een schriftelijke tussentijdse evaluatie georganiseerd (rond week 6). Deelname aan deze tussentijdse evaluatie is verplicht.
    Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
    - 20% resultaat schriftelijke tussentijdse evaluatie
    - 80% resultaat schriftelijk examen

Aanvullende info mbt evaluatie

Remediëring wiskunde: 

Studenten die verplicht moeten remediëren voor het onderdeel wiskunde en die niet voor de start van het academiejaar een bewijs kunnen voorleggen dat zij reeds een remediëringstraject succesvol hebben doorlopen, nemen verplicht deel aan het remediëringstraject "rekenvaardigheid" binnen het opleidingsonderdeel wiskunde.

Aanwezigheid bij de werkcolleges rekenvaardigheid is verplicht. Bij gewettigde afwezigheid, wordt de gemiste sessie schriftelijk ingehaald. Het rekenvaardigheidstraject bestaat uit verschillende thema's. De student neemt actief deel aan de oefeningensessies binnen het rekenvaardigheidstraject. Bij afloop van een thema wordt de student getoetst om na te gaan of de student op dat thema geremedieerd werd. Bij een onsuccesvolle toets, krijgt de student een huistaak om zich verder zelfstandig te remediëren. Deze huistaak wordt schriftelijk ingediend waarna de student feedback krijgt op diens vooruitgang. Volledige afwerking van de werkcolleges rekenvaardigheid inclusief de toetsen en taken is een verplichte vereiste om toegang te bekomen tot het examen in zittijd 1 (januari) en zittijd 2 (september).

1ste zittijd:

Er wordt een schriftelijke tussentijdse evaluatie (6 vragen) georganiseerd (rond week 7). Deelname aan deze tussentijdse evaluatie is verplicht. Tussentijdse evaluatie evalueert de leerstof over hoofdstukken 1 - 4. 
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

- 20% resultaat schriftelijke tussentijdse evaluatie
- 80% resultaat schriftelijk examen

Indien de student slaagt voor de tussentijdse evaluatie, is de student vrijgesteld voor de hoofdstukken 1-4 voor de januari zittijd. Er worden 6 vragen gesteld waarvan er 2 betrekking hebben tot de leerstof van hoofdstukken 1-4, terwijl de overige 4 vragen handelen over hoofdstukken 5-7.

Indien de student slaagt voor de tussentijdse evaluatie, dient de student voor het schriftelijk examen alleen de vragen op te lossen over hoofdstukken 5-7.

Aandacht: Deelname aan het examen in zittijd 1 is alleen mogelijk indien alle werkcolleges rekenvaardigheid succesvol gevolgd werden of werden ingehaald indien gewettigd afwezig. Bij onvolledige afwerking van de werkcolleges rekenvaardigheid is het eindcijfer voor het examen "Afwezig"!


2de zittijd:

Schriftelijk examen 100%. Het schriftelijk examen tweede zittijd behandelt 6 vragen over de hoofdstukken 1 - 7. Alle studenten die uitgesteld worden naar 2de zittijd lossen vragen op over alle hoofdstukken van de cursus. Het resultaat van de tussentijdse evaluatie is niet van toepassing.

Aandacht: Deelname aan het examen in zittijd 2 is alleen mogelijk indien alle werkcollege rekenvaardigheid gevolgd werden of werden ingehaald indien gewettigd afwezig. Bij onvolledige afwerking van de werkcolleges rekenvaardigheid is het eindcijfer voor het examen "Afwezig"!

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de farmaceutische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de farmaceutische wetenschappen: Verkort traject
Bachelor in de farmaceutische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Startplan