6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1005877CNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Kanstheorie’ gevolgd, alvorens ‘Stochastische processen’ op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Uwe Einmahl (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

1. Markovketens  
2. Vernieuwingsprocessen
3. Brownse beweging en martingalen
4. Stochastische integralen (Inleiding)

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Stochastische processen, Syllabus, Einmahl
Handboek (Aanbevolen) : Stochastic processes, Hoofdstuk 1, Hoel-Port-Stone, BIB, 9780881332674, 1986
Handboek (Aanbevolen) : Probability, Hoofdstuk 2, Durrett, 4de, BIB, 9780521765398, 2010
Handboek (Aanbevolen) : Stochastic calculus and financial applications, Hoofdstukken 3&4, Steele, BIB, 9781441928627
Bijkomende info

Aanvullend studiemateriaal:
Hoel-Port-Stone: Stochastic processes (voor hoofdstuk 1)
Durrett: Probability (voor hoofdstuk 2)
Steele: Stochastic calculus and financial applications
(voor hoofdstukken 3 en 4)

Leerresultaten

Algemene competenties

De student leert de basisbegrippen van de stochastische processen.

De student kan oefeningen oplossen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

50% examen oefeningen (schriftelijk)

50% examen theorie (mondeling)

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject