6 ECTS credits
168 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1007562BNW voor werkstudenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Sociologie
Onderwijsteam
Werner Schirmer (titularis)
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
8 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
162 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

De dominante benaderingen in de sociale wetenschappen worden in deze cursus besproken en geïllustreerd: uitgangspunten, belangrijke auteurs, voorbeelden van onderzoek.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Sociaal-wetenschappelijke theorieën en stromingen, De cursusteksten worden opgegeven bij aanvang van het college
Bijkomende info

Toelichting werkvormberekening

- Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
- Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
- Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

DAGSTUDENTEN

HOC: 30 uur (12 weken van 2 à 3 uur)

WPO: 2 uur

 • afsluitende les ‘vragen & antwoorden’: 2 uur

ZELF: 132 uur

 • cursus bijhouden tijdens het semester, a rato van 1 uur per bijgewoond HOC: 12 uur
 • lezen en verwerken van de reader, a rato van 6 uur per bijgewoond HOC: 72 uur
 • voorbereiden examen: 48 uur (6 dagen van 8 uur)

WERKSTUDENTEN

WPO: 8 uur

 • 4 keer à 2 uur  ‘vragen & antwoorden’

ZELF: 162 uur

 • bekijken digilessen (12 weken van 2 à 3 uur): 30 uur
 • cursus bijhouden tijdens het semester, a rato van 1 uur per digiles: 12 uur
 • lezen en verwerken van de reader, a rato van 6 uur per digiles: 72 uur
 • voorbereiden examen: 48 uur (6 dagen van 8 uur)
Leerresultaten

Algemene competenties

In dit opleidingsonderdeel worden de studenten vertrouwd gemaakt met de belangrijkste theoretische stromingen en perspectieven in de sociale wetenschappen.

Na het volgen van dit opleidingsonderdelen moeten studenten

 • begrijpen dat de sociale werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven kan bestudeerd worden;
 • zelfstandig de belangrijkste sociaalwetenschappelijke perspectieven of benaderingen herkennen en diens kernelementen in eigen woorden kunnen samenvatten;
 • in eigen woorden kunnen uitleggen hoe de dominante perspectieven of benaderingen in de sociale wetenschappen zich van elkaar onderscheiden;
 • kunnen tonen dat ze de aangeleerde theorieën kritisch kunnen doorlichten en met elkaar vergelijken mbt inzichten en beperkingen;
 • in staat zijn om de theorieën zelfstandig op bepaalde, algemene empirische verschijnsels toe te passen en deze verschijnsels met behulp van de aangeleerde perspectieven en theorieën te analyseren; hierbij moeten ze ook weten welke theorieën beter of minder goed geschikt zijn;
 • in staat zijn om zelfstandig concreet sociaalwetenschappelijk onderzoek te interpreteren en te evalueren vanuit de dominante benaderingen en theorieën in de sociale wetenschappen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Niet van toepassing.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor sociologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor communicatiewetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor criminologische wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor geschiedenis
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor sociale geografie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor antropologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor samenleving en cultuur
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management en beleid van de gezondheidszorg
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management, zorg en beleid in de gerontologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
Master in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Educatieve master in de gedragswetenschappen: psychologie (120 ECTS, Etterbeek)
Schakelprogramma Master of Science in de sociologie: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de sociologie: Standaard traject