3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4007669ENW voor werkstudenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Men mag zich niet inschrijven voor zowel "Methoden van wetenschappelijk onderzoek" als "Methods for scientific research". LET OP: Inschrijven voor deze aanbieding is daarnaast enkel mogelijk voor studenten die als werkstudent geregistreerd staan of die geregistreerd staan met een toelating om de specifieke lessen voor werkstudenten te volgen. Gewone studenten kunnen niet inschrijven voor de lessen behorend bij deze aanbieding, zij kunnen enkel lessen volgen van aanbiedingen waarvan het studiegidsnummer eindigt op een R. Bij vragen of problemen, neem contact op met het Studenten Administratie Centrum via SAC@vub.ac.be.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Bart De Boer (titularis)
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
26 contacturen Lecture
40 contacturen Self study
Inhoud

Opfrissen van de fundamentele wetenschappelijke vaardigheden: Referenties, experimenteel ontwerp, statistiek, schrijven, reviewien.

De te behandelen statistische technieken we zijn in principe de technieken die nodig zijn om de behandelde experimentele ontwerpen te kunnen analyseren.
 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : De lessen en slides aangeboden tijdens de cursus, Slides offered during the course, Bart de Boer, Canvas
Bijkomende info

Slides zullen na het college beschikbaar worden gesteld, omdat ze tijdens de cursus aangevuld worden. Op de Canvas-site zullen ook algemene files en links staan.
De slides dienen als syllabus.
De studenten worden sterk aangeraden de colleges te volgen en aantekeningen te maken. De werklast voor mastercursussen is veel hoger dan voor bachelorcursussen, en de studenten moeten het met minder begeleiding doen dan voor een bachelorcursus.

Leerresultaten

Algemene competenties

Begrip van wetenschappelijke methoden en het proces van wetenschappelijk onderzoek.

Kunnen werken met precisie en volgens internationale wetenschappelijke standaarden.

Schrijfvaaridgheden

Correct naar bronnen kunnen refereren.

Wetenschappelijk kunnen schrijven, in het bijzonder om duidelijk een wetenschappelijke vraag en methode te kunnen beschrijven.

Data kunnen analyseren

Op een onafhankelijke manier statistische analyse en hyphothesetests kunnen toepassen.

Lineaire modellen en Monte-Carlo statistische methoden kunnen toepassen en implementeren.

Lezen en begrijpen

Een eerlijke en van wetenschappelijk inzicht getuigende review kunnen schrijven over een paper in een domein dat niet precies overeenkomt met de specialisatie van de student.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieƫn:
HOC Praktijkopdracht bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie HOC Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schrijven van enkele Essays met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer. Dit betreft een tentamen.

  Toelichting: 800 word, 20 reference literature review
 • Vervolledigen wet. experiment met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer. Dit betreft een tentamen.

  Toelichting: 800 word research proposal
 • Statistics Excercise met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer. Dit betreft een tentamen.

  Toelichting: 4 statistics excercises
 • Paper Review met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer. Dit betreft een tentamen.

  Toelichting: 800 word paper review

Aanvullende info mbt evaluatie

Studenten zullen geevalueerd worden aan de hand van vier praktische opdrachten:

Een literatuurreview (800 woorden, 20 referenties)
Een onderzoeksvoorstel (800 woorden)
Een statistiekopdracht (4 oefeningen)
Een paper review (800 woorden)

Alle opdrachten moeten in principe mondeling verdedigd kunnen worden.
Studenten kunnen een van deze opdrachten over doen indien ze gemiddeld onvoldoende hebben. Daarvoor moeten wel alle opdrachten in de eerste zit ingeleverd zijn. Het eind cijfer is het gemiddelde van alle vier opdrachten of het gemiddelde van de opnieuw gedane opdracht en de drie oorspronkelijke andere opdrachten.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de toegepaste informatica: Standaard traject
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: afstudeerrichting Artificiƫle Intelligentie
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: afstudeerrichting Multimedia
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: afstudeerrichting Software Languages and Software Engineering
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: afstudeerrichting Data Management en Analytics
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: computerwetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)