4 ECTS credits
100 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017592ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt 'Gentechnologie', 'Microbiologie', 'Organische chemie: reactiviteit', 'Organische chemie: structuur' en 'Proteïnechemie, functie en structuur' gevolgd, alvorens ‘High throughput technieken’ op te nemen.
Onderwijstaal
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Jo Van Ginderachter
Steven Ballet (titularis)
Timo De Groof
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
Inhoud

Partim Combinatoriële Chemie

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Combinatoriële Synthese in oplossing: Parallelle synthese, one-pot synthese, scavengers, quenchers, harsgebonden reagentia, Combinatoriële Synthese in oplossing gebruik makende van dendrimeren, klassieke zuivering door extracties, fluor in oplossingsfase combichem.
 • Vaste fase combinatoriële synthese: Harsen, linkers, vergelijking met combinatoriële chemie in oplossing -> pro's en contra's. 
 • Meng versus Parallelle Synthese
 • Identificatie van de actieve componenten (Mix-en-split Synthese, Micro Analyse, Off-bead Massa Spectrometrie, On-bead Massa Spectrometrie, On-bead analyse met NMR Spectroscopie, Infrarood Spectrometrie, Iteratieve Deconvolutie, Recursieve Methode, Positionele Scanning), Coderen van bibliotheken (Chemische Tagging, Binaire Codering, Radiofrequentie (RF) labels, Laser Codering, Fluorescentie Codering),
 • Dynamische combinatoriële chemie
 • Case studies (kunnen variëren)


Partim Combinatoriële BIO-chemie:

In dit partim bieden we een overzicht van:

 • De constructie en screening van genomische en cDNA banken
 • De selectie van peptide-bibliotheken via faag-display, daarbij M13 gene3 bevattende Fasmiden introducerend, alsook selectieprocedures en het aanbieden van oplossingen om de verminderde performantie van virions te remediëren
 • Alternatieve niet-faag display systemen en screenings, met inbegrip van in vitro selectiesystemen zoals SELEX, ribosoom display, RNA-peptide fusie en gecompartimentaliseerde systemen
 • De selectietechnieken voor functionele entiteiten en in vitro transcriptie/translatie. Proteine interacties op micro-arras en de generatie van nieuwe door de mens gemaakte proteines
 • Technieken om de cellulaire karakteristieken te bepalen via fluorescentie (immunohistochemie, fluorescentie-microscopie en flow cytometrie)
 • Massa cytometrie van cellen
 • Technieken om het epigenoom van cellen te bepalen (ATAC-seq, ChIP-seq)
 • Technieken om het transcriptoom van individuele cellen te bepalen (single cell RNA-seq)

 

 

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Partim Combinatoriële Chemie, Nota's college, powerpoint presentaties, cursustekst, Door de prof
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Partim Combinatoriële BIO-chemie, Cursusnota's en powerpoint presentaties
Bijkomende info

Niet van toepassing

Leerresultaten

Algemene competenties

Partim Combinatoriële Chemie

De student

 • begrijpt de principes van combinatoriële chemie, zowel in oplossing als op vaste drager, en heeft inzicht in hun toepassing in de medicinale chemie en de farmaceutische industrie. 
 • begrijpt de reactiviteit van de verschillende omzettingen die gebruikt zijn in de cursus.
 • is vertrouwd met de (high-throughput) technieken (synthetische en analytische) die gebruikt worden in de combinatoriële chemie en kent de voor en nadelen.


Partim Combinatoriële BIO-chemie

De student begrijpt

 • de verschillende technieken die gebruikt worden om immens grote combinatoriële bibliotheken van bio-molecules te construëren
 • de high-throughput screening van functionele biochemische molecules
 • de technieken om de karakteristieken van individuele cellen te bepalen, op het niveau van proteines, het epigenoom en het transcriptoom

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 75% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 25% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Combinatoriële Chemie met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
 • Combinatoriële BIO-chemie met een wegingsfactor 2 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

  The final marks are the average of the two parts,traking into account the number of hours foreseen for each subpart.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Combinatoriële Chemie met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Schriftelijk examen

Aanvullende info mbt evaluatie

Partim Combinatoriële Chemie (Prof S. Ballet)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en schriftelijk examen

Partim Combinatoriële BIO-chemie (Prof Van Ginderachter/Devoogdt)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

De uiteindelijke score voor het examen wordt als volgt bepaald: Combinatoriële Chemie (Prof Ballet): 3/6; BIO-chemie (Prof Devoogdt): 2/6; BIO-chemie (Prof Van Ginderachter): 1/6

Indien de student tenminste de helft van de score behaalt voor een individueel partim (Combinatoriële Chemie en BIO-chemie), zal de partiële score getransfereerd worden naar de tweede zittijd en naar het volgende academiejaar. Studenten mogen geen afstand doen van partiële scores.

 

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: medische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: moleculaire biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: agrobiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: voedingsbiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: chemische biotechnologie