6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1010837BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt 'Mechanica' en 'Golven en Elektromagnetisme' gevolgd, alvorens ‘Elektrodynamica en speciale relativiteit’ op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Fysica
Onderwijsteam
Ben Craps (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Gebaseerd op (delen van) het hieronder vermelde boek van David J. Griffiths, dat in de les gebruikt wordt.

De cursus begint met het opfrissen van een aantal begrippen uit de vectoranalyse en een korte inleiding tot delta-functies.

Dan wordt de vergelijking van Laplace besproken, in het bijzonder uniciteitsstellingen en oplossingsmethoden (spiegelladingen, multipoolexpansie en scheiding van veranderlijken). Vervolgens wordt ingegaan op behoudswetten in de elektrodynamica. Verder komt de potentiaalformulering van de elektrodynamica aan bod, evenals de uitdrukkingen voor de potentialen van continue ladingsverdelingen en puntladingen. Ook elektromagnetische straling wordt behandeld, zowel dipoolstraling als straling door puntladingen.

Het laatste deel van de cursus gaat over de speciale relativiteitstheorie. Vertrekkend van Einsteins postulaten en hun gevolgen, wordt het concept ruimte-tijd geïntroduceerd. Ook relativistische mechanica en relativistische elektrodynamica komen aan bod.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths, 4de, Cambridge University Press, 9781108420419, 2017
Bijkomende info

Niet van toepassing

Leerresultaten

Algemene competenties

De student kan belangrijke concepten en resultaten in de elektrodynamica en in Einsteins speciale relativiteitstheorie uitleggen en afleiden.

Hij kan de theorie toepassen op nieuwe fysische problemen.

Hij kan de theorie situeren binnen de moderne natuurkunde. Zo kan hij uitleggen dat Newtoniaanse intuïtie geen goede leidraad is bij snelheden vergelijkbaar met de lichtsnelheid en kan hij aangeven dat dagelijkse intuïtie ook in andere extreme omstandigheden niet goed werkt.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. Zowel theorie als oefeningen komen aan bod tijdens het examen. Een tweetal in te leveren huiswerken in de loop van het semester kunnen het examenresultaat licht positief beïnvloeden.

Aanvullende info mbt evaluatie

Niet van toepassing

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: biologie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: geografie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: chemie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: wiskunde (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)