6 ECTS credits
160 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012659ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Onderwijsteam
Francesco Ferranti (titularis)
Herbert DE SMET
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Hoorcollege
36 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Chapter 1:  Sensors en Actuators

 • Type of Sensors en Actuators
 • Calibration, Signal conditioning & Linearization


Chapter 2: Elektronical Interfacing of Sensors en Actuators

 • Transistor circuits
 • Microcontroller concepts
 • Instrumentation and data acquisition using computer-connected tools
 • Matrix readout


Chapter 3: Elektronical transmission of data

 • Analog transmission
 • Digital transmission, Interferences
 • Biotelemetry
 • Introduction to sensors data analysis


Chapter 4: Microsystems, practice examples

 • Systems using basic components,
 • Integrated Circuit systems,
 • Systems based on existing modules/components
 • Systems exhibiting strong opto-electronic interaction.
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Ontwerp en realisatietechnieken in de Elektronica 2, Prof. M. Kuijk
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : English handbooks and tutorials of software packages
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Software packages like: Max-Plus (FPGA's); Silvaco; Tanner L-edit
Handboek (Aanbevolen) : CMOS analog circuit design, P. E. Allen & D. R. Holberg, 3de, OXFORD, 9780199937424, 2012
Handboek (Aanbevolen) : High speed digital design: A handbook of Black Magic, Howard Johnson and Martin Graham, BIB, 9780133957242, 1993
Bijkomende info

Course material
Syllabus and slides used during the course

References
• [1] J. Fraden, "Handbook of Modern Sensors" (AIP)
• [2] R. Pallàs-Areny / John Webster, “Sensors and signal conditioning” (Wiley and Sons)
• [3] Ilene J. Busch-Vishniac, “Electromechanical Sensors and Actuators”
• [4] Georges Asch, "Les Capteurs en Instrumentation Industrielle"
• [5] John P. Bentley, "Principles of Measurement Systems"
• [6] P. Rai-Choudhury, "Handbook of Microlithography, Micromachining and Microfabrication, • Volume 2"
• [7] Aldert Van Der Ziel, "Noise", Prentice-Hall
• [8] D.V. Bugg, "Circuits, Amplifiers and Gates", Adam Hilger
• [9] James J. Allen, "Micro Electro Mechanical System Design", Taylor & Francis (Available • via "EngNetBase")
• [10] Scientific literature

Leerresultaten

Algemene competenties

Learning to build the bridge between electronics and sensors & actuators. Acquire insight in the different opto-electronic interfacing techniques, and in the pros and cons of the different solutions.

Acquire the skills and audacity to perform opto-electronic interfacing using transistors, microcontrollers,etc.

Getting experienced in solving problems related to electrical communication of measurement data, both at low and high (telecom) frequencies.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Exam+Lab+Projects+Homework met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: lab exercises + projects + homework: 1/3%. examination: 2/3%.
  During examination period: oral closed-book exam (with written preparation if organised on site;
  without written preparation if it has to be organised online). During semester: graded project reports;
  graded lab sessions; graded homework.

Aanvullende info mbt evaluatie

Information on the examination methods
During examination period: oral closed-book exam (with written preparation if organised on site; without written preparation if it has to be organised online).

During semester: graded project reports; graded lab sessions; graded homework.
 

Calculation of the examination mark
Special conditions: lab exercises + projects + homework: 1/3%. examination: 2/3%.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken: Standaard traject
Master of Photonics Engineering: On campus traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Photonics Engineering: Online/Digital traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Startplan (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Radiation Physics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Biomechanics and Biomaterials (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Sensors and Medical Devices (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Neuro-Engineering (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Standaard traject (NIEUW) (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Artificial intelligence and Digital Health (enkel aangeboden in het Engels)