6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4013069FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Students must have followed ‘Natural Language Processing’, before they can enroll for ‘Artificial Intelligence Programming Paradigms'.
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Van Eecke (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud
In this course you will build intelligent systems that are able to interact with their environment through natural language. The fundamental idea behind this is that the meaning of natural language expressions can be modelled as executable programs. For this purpose, we use techniques from the
domain of symbolic AI, including knowledge representation, reasoning, constraint programming and search.
 
This course will focus on a specific  application, e.g. visual question answering, database querying, robot instructions. A different application is chosen every year, partly  depending on the interests of the students. Please note that this course does not deal with text-related NLP, but exclusively targets situated natural language understanding.
 
It is strongly recommended that you follow the Natural Language Processing course, before taking up this course.
Bijkomende info

None

Leerresultaten

General competencies

The student has an extensive theoretical and practical knowledge of the basic concepts of symbolic AI programming.

Practical hands-on experience

The student not only has theoretic knowledge of the topics under consideration but also practical hands-on experience. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Oral examination met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Oral examination, closed book.

Questions on the course content, including but not limited to the theoretical background of the project, its execution, the implementation details and the student's contribution.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: afstudeerrichting Artificiële Intelligentie
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: afstudeerrichting Multimedia
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: afstudeerrichting Software Languages and Software Engineering
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: afstudeerrichting Data Management en Analytics
Master in Applied Sciences and Engineering: Computer Science: Artificial Intelligence (enkel aangeboden in het Engels)
Master in Applied Sciences and Engineering: Computer Science: Multimedia (enkel aangeboden in het Engels)
Master in Applied Sciences and Engineering: Computer Science: Software Languages and Software Engineering (enkel aangeboden in het Engels)
Master in Applied Sciences and Engineering: Computer Science: Data Management and Analytics (enkel aangeboden in het Engels)