6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4013402FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Frans
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Externe partnerinstelling(en)
Université libre de Bruxelles
Onderwijsteam
Decaan WE (titularis)
Externe Docenten
Thomas BRUSS
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
30 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

http://banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bwkkspgr.showpage?page=ESC_PROGCAT_AREREQ&pname=PPROGCODE&pvalue=MA-STAT&pname=AREA&pvalue=M-STATA&pname=TERM&pvalue=201516&pname=ARETERM&pvalue=201516

Bijkomende info

http://banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bwkkspgr.showpage?page=ESC_PROGCAT_AREREQ&pname=PPROGCODE&pvalue=MA-STAT&pname=AREA&pvalue=M-STATA&pname=TERM&pvalue=201516&pname=ARETERM&pvalue=201516

Leerresultaten

Algemene competenties

http://banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bwkkspgr.showpage?page=ESC_PROGCAT_AREREQ&pname=PPROGCODE&pvalue=MA-STAT&pname=AREA&pvalue=M-STATA&pname=TERM&pvalue=201516&pname=ARETERM&pvalue=201516

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • EXAMEN met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

http://banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bwkkspgr.showpage?page=ESC_PROGCAT_AREREQ&pname=PPROGCODE&pvalue=MA-STAT&pname=AREA&pvalue=M-STATA&pname=TERM&pvalue=201516&pname=ARETERM&pvalue=201516

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde