3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4013639ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Frederic Leroy (titularis)
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

- Introduction

- Vlees en maatschappij (people, planet, profit)

- Vlees: productie, spierweefsel, kwaliteit

- Vleewaren: transformatietechnologie (drogen, fermenteren, koken)

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Technologie van de dierlijke producten, Eigen syllabus
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Powerpoint-presentatie.
Bijkomende info

Eigen syllabus / powerpoint-presentatie.

Deelname aan de praktische oefeningen is verplicht.

Leerresultaten

Algemene competenties

- Kennis van het concept “vlees”
- Kennis van de werking en structuur van spierweefsel
- Inzicht in het proces van dierlijke productie
- Kennis van de kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids-, en duurzaamheidsaspecten van vlees(waren)
- Kennis van de technologie voor vleesverwerking

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding over het kennen en begrijpen van de basisprincipes van de technologie van de dierlijke producten (3 tot 4 vragen).

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding over het kennen en begrijpen van de basisprincipes van de technologie van de dierlijke producten (3 tot 4 vragen).

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: medische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: moleculaire biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: agrobiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: chemische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: biochemische biotechnologie