6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015193ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
'Wetenschappelijk rekenen’ opnemen houdt in dat studenten bachelor wiskunde en data science gelijktijdig ‘Wiskundige analyse I', 'Wiskundige analyse II', 'Lineaire algebra: stelsels, matrices en afbeeldingen' volgen of reeds geslaagd zijn voor ‘Wiskundige analyse I', 'Wiskundige analyse II', 'Lineaire algebra: stelsels, matrices en afbeeldingen'. 'Wetenschappelijk rekenen’ opnemen houdt in dat studenten bachelor geografie gelijktijdig ‘Wiskunde: calculus en lineaire algebra' volgen of reeds geslaagd zijn voor 'Wiskunde: calculus en lineaire algebra'.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Tomas Everaert
Kurt Barbé (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Foutenanalyse

            Computeraritmetiek

            Machineprecisie

            Numerieke stabiliteit en conditionering

Lineaire Stelsels oplossen

            Exacte methoden

            LU decompositie

            Iteratieve methoden (WPO)

            Cholesky ontbinding (WPO)

            Matrix inverse (WPO)

QR-ontbinding

            Gram-Schmidt orthogonalisatie

            QR ontbinding

            Eigenwaarden en eigenvectoren

            Kleinste kwadraten (WPO)

            Geconjugeerde gradienten (WPO)

Oplossing niet-lineaire vergelijkingen

            Bineaire zoekmethode

            Banach fixpuntiteraties

            Steffenson fixpuntiteraties

            Newton methode

            Demping

            Optimalisatie – Newton-Raphson (WPO)

Numerieke integratie

            Trapeziumregel

            Simpsonregel

            Newton-Cotes formules

            Romberg extrapolatiedriehoek

            Differentiaalvergelijkingen (WPO)

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides in PDF formaat
Handboek (Aanbevolen) : Inleiding tot de numerieke wiskunde, Adhemar Butheeel, BIB, 9789033462535, 2006
Handboek (Aanbevolen) : A friendly Introduction to Numerical Analysis, Bradie, B., Pearson, 9780130130549, 2006
Handboek (Aanbevolen) : Numerical Analysis, A mathematical introduction, Michelle Schatzman, Oxford University Press, 9780198508526, 2002
Bijkomende info

geen

Leerresultaten

Algemene competenties

De student leert een basis in numerieke analyse. De student herbekijkt klassieke stellingen uit de lineaire algebra en analyse vanuit een constructief oogpunt opdat de oplossing algoritmisch kan worden bereikt. De student leert dat verschillende coderingswijzen andere resultaten oplevert hoewel deze analytisch equivalent zijn. De student leert nadenken over computationele complexiteit, numerieke stabiliteit en verscheidene fouten die in praktijk de oplossing kunnen binnensluipen.

De student programmeert de oplossingstechnieken uit de cursus mbv Matlab. Er wordt geleerd om abstracte resultaten te vertalen naar een praktische oplossing in Matlab.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 60% van het eindcijfer

Examen Praktijk bepaalt 40% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen mondeling met een wegingsfactor 1 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • groepswerk met een wegingsfactor 1 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen bepaalt 60% van het eindcijfer waar 30% van het examen wordt uitgevoerd op computer in een Matlab omgeving en 30% van het examen omvat het theoriegedeelte. Het theorie examen wordt schriftelijk voorbereid en besproken met de docent. Het oefeningengedeelte wordt uitgevoerd op PC en besproken met de assistent.

Een groepsproject waarin een numeriek probleem wordt ogpelost a.h.v. technieken uit de cursus bepaalt 40% van het eindcijfer. De groep stelt de oplossing van het numeriek probleem voor a.h.v. een geschreven rapport van max. 10 A4-pagina's. Het project wordt in groep verdedigd tijdens de les op afspraak.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor onderwijs
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: politieke wetenschappen en sociologie (90 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: biologie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: geografie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: chemie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: fysica (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: computerwetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)