6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015199BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Discrete wiskunde’ gevolgd, alvorens ‘Kanstheorie’ op te nemen. 'Kanstheorie’ opnemen houdt ook in dat je gelijktijdig ‘Analyse en Topologie in metrische ruimte’ volgt of reeds geslaagd bent voor 'Analyse en Topologie in metrische ruimte’.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Uwe Einmahl (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud
1. Kansruimten
2. Toevalsvariabelen en verdelingen
3. Toevalsvectoren en verdelingen
4. Verwachtingswaarden
5. Enkele belangrijke limietstellingen
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Kanstheorie, Syllabus
Handboek (Aanbevolen) : A first course in probability, Ross, BIB
Handboek (Aanbevolen) : Stochastics, Georgii, BIB
Bijkomende info

geen

Leerresultaten

Algemene competenties

De student kent belangrijke onderdelen van de kanstheorie

De student kan oefeningen oplossen

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het examen bestaat uit twee delen:
1. oefeningen (50%)
2. theorie (50%)

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject