6 ECTS credits
157 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015809ANW voor werkstudenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business
Onderwijsteam
Viviane Illegems
Bart Van Kerkhove (titularis)
Onderdelen en contacturen
52 contacturen Hoorcollege
105 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

De cursus benadrukt de fundamentele principes die de economische besluitvorming beheersen, en die zowel de dynamiek op micro-economisch als macro-economisch vlak verklaren.
De voornaamste onderdelen zijn:

 • Principes en kenmerken van de economische analyse en besluitvorming.
 • Marktmechanisme en handel.
 • Marktefficiëntie en externaliteiten.
 • Publieke & private goederen.
 • Productiekosten en marktpositie.
 • Indicatoren en werking van de economische processen (meeteenheden nationaal inkomen, prijsindexen, werkloosheids- en participatiecijfers).
 • Reële versus financiële stromen.
 • Monetair systeem.
 • Internationale handel (comperatieve voordelen).
 • Wisselkoersen en betalingsbalans.
 • Economische schommelingen en de invloed van economische politiek.
Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Economics, Mankiw, N. G. & Taylor, M. P., 6, Cengage Learning EMEA, 9781473786981, 2023
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Bijkomend materiaal ter beschikking gesteld (indien van toepassing), Bart Van Kerkhove en Viviane Illegems, Canvas
Cursustekst (Vereist) : Economie, Bart Van Kerkhove en Viviane Illegems, 2023, VUB, 2220170010267, 2023
Bijkomende info

Toelichting studiemateriaal

De cursustekst mag niet afzonderlijk worden verkocht, maar enkel vergezeld van het oorspronkelijke handboek. Het is daarom best om beide samen bij de Standaard Student Shop VUB aan te schaffen.

Toelichting werkvormberekening

Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
- Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
- Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

HOC: 52 uur (13 x 4 uur)

ZELF: 105 uur

 • cursus bijhouden tijdens het semester en doornemen van achtergrondinformatie, a rato van 1 uur per uur HOC: 52 uur
 • volgen van de actualiteit, a rato van 1 uur per week: 13 uur
 • voorbereiden examen: 40 uur (5 dagen van 8 uur)
Leerresultaten

Algemene competenties

Kennis van het totaalproces in een gemengde economie waarin markt en overheid elkaar aanvullen en bijsturen. De nadruk wordt gelegd op de principes die het economisch denken kenmerken en op de maatschappeijke bijdrage van de economist als analist en beleidsadviseur. Het kritisch inzicht in actuele economische gebeurtenissen en indicatoren vormt dan ook één van de belangrijkste afgeleide leerdoelen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen (macro) met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.
 • Schriftelijk Examen (micro) met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Niet van toepassing.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie
Bachelor in de rechten: Standaard traject
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de communicatiewetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - eerste bachelor
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor communicatiewetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor criminologische wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor geschiedenis
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor sociale geografie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor antropologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor samenleving en cultuur
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management en beleid van de gezondheidszorg
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management, zorg en beleid in de gerontologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen, minor onderwijs
Master in de criminologische wetenschappen: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Standaard traject