3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 8016527GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
30 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Introduction to Supply Management (concepts & jargon)

Reality check & framework for sourcing

Identification commodities & sourcing strategy

  • Spend Analysis
  • ABC Analysis / Pareto
  • Portfolio analyse: Kraljic matrix
  • Mirroring & Commodity plan
  • Opportunity matrix

Sourcing

  • Methodology
  • Process step by step
  • Implementation LCCS Strategy

LCCS with China flavour

Bijkomende info

Complementary study material

Managing Global Supply and Risk: Best Practices, Concepts, and Strategies

Robert J. Trent, Llewellyn R. Roberts

September 22, 2009

Leerresultaten

Algemene competenties

It’s a frequent mistake to assume that sourcing is a piece of cake. Since the huge number of suppliers and their strong ambition to export, the cliché of sourcing’s easiness is strongly nurtured. However, the truth is completely different, causing serious problems for purchasing managers: wrong deliveries, deliveries out of time, lack of quality, disappearing suppliers… just to mention a few.

 

Graduates of this course will have a good understanding of all sourcing aspects, helping them to prevent problems:

 

-          Preparing for purchasing (internal organisation, planning…)

-          Cooperation with foreign suppliers (selection of suppliers, exercising control on the suppliers)

-          How to deal with the sourcing risks?

-          Hidden costs and defining the real cost of sourcing

-          Logistics and marketing issues

-          Negotiating issues

-          Contract management

-          Due diligence

-          …

 

As China tops the list of favourite countries for sourcing and purchasing, the necessary attention will be paid to this country of origin.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Written exam

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)