3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018299DNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Biologie
Externe partnerinstelling(en)
Universiteit Gent
Onderwijsteam
Dirk Verschuren
Marc De Batist (titularis)
Wim Vyverman
Onderdelen en contacturen
45 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

See link to UGent:https://studiekiezer.ugent.be/studiefiche/en/C003355/2023

Bijkomende info

See link

Leerresultaten

General Competencies

See link

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen andere met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

See link

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master of Marine and Lacustrine Science and Management: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)