3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018337ENR voor alle studenten in het 2e semester van een oneven academiejaar (bvb. 2013-2014) met een verdiepend master niveau.

Semester
tweejaarlijks: 2e semester van een oneven academiejaar (bvb. 2013-2014)
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Steven Ballet (titularis)
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
13 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

As is generally known among medicinal chemists the use of peptides as therapeutic agents is associated with drawbacks like rapid metabolism by proteolysis, lack of selectivity due to the conformational flexibility, poor bioavailability and unfavorable absorption. As a result of all these problems inherent to peptides, the concept of “mimicking the peptide” was born. Researchers explored ways to overcome the unfavorable properties of bioactive peptides. Considerable effort was and is still being devoted to the synthesis of Peptidomimetics. This term can be defined as “any compound containing non-peptidic structural elements that is capable of mimicking the biological actions of a natural parent peptide”.

This course offers a general overview of different strategies to mimic peptides. Detailed synthetic pathways and design aspects are considered. The four core areas in peptide mimetics research are addressed:     

  • Side-chain modified peptides
  • Main-chain modified peptides
  • Combined side-main-chain modifications
  • Mimetics incorporating secondary structures

 

A limited amount of Medicinal chemistry aspects will be included to create a minimal contextual setting.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Peptidomimetics, Lecture notes and powerpoint presentations, Door de prof
Bijkomende info

N/A

Leerresultaten

General Competences

The student can:

  • provide a description of the discussed design strategies
  • apply the discussed design strategies
  • elaborate on and discuss the studied synthetic pathways and concomitant reaction mechanisms

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en schriftelijk examen 

Het examen zal zowel theoretische als praktische problemen behandelen.  

De scores worden als volgt gewogen: theorie x 1 + synthese x 1.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: medische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: moleculaire biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: agrobiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: voedingsbiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: chemische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: biochemische biotechnologie