3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020289GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
12 contacturen Hoorcollege
Inhoud

The course provides a comprehensive overview of principles, processes and practical techniques and tools to manage international sales more effectively and efficiently.

Content

 • Overview of key success factors and traits in the international sales profession
 • Knowledge of international sales models
 • Practical theory on international market research and development of export plan
 • The buying cycle of an international customer
 • Creating meeting opportunities with customers abroad
 • Building high quality international relationships
 • Practical tools to improve efficiency
Studiemateriaal
Cursustekst (Aanbevolen) : International Sales Techniques
Bijkomende info

.

Leerresultaten

General competences

By the end of the course, the student will have acquired the following knowledge and competences:

Identifying international business opportunities:

 • The participant is able to assess himself in relation to the key competences and traits for international trade
 • The student has understanding and is able to apply an valid international sales model to his/her specific business
 • The participant knows how the analyze the international market and create a compelling value proposition

Practical organization and execution of international selling:

 • The student has insights in the buying process of the client and is able to create various touchpoint to influence and service the client
 • The participant is able to create value for an international client based on the customers needs and buying criteria
 • The participant is able to identify the local and international decision making unit
 • The student has knowledge of practical communication and reporting tools to help him build a strong professional relationship with the customer
 • The participant is able to negotiate and close profitable deals

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Paper + Verdediging met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Individuele paper, mondeling te verdedigen

Aanvullende info mbt evaluatie

.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)