3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020292GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Externe Docenten
Philippe Billiet
Philippe Billiet
Willem Meuwissen
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
Inhoud
  • An overview of existing dispute resolution mechanisms such as negotiation, partnering, dispute review board, mediation (peaceful settlement of disputes), conciliation, case evaluation, settlement counsel, mini-trial, arbitration, baseball arbitration, arb-med, med-arb, arb-med-arb, etc;
  • Comparing the commercial advantages of different dispute resolution mechanisms;
  • Practical exercises on negotiation and mediation.
Bijkomende info

Slides will be provided by the lecturers.

Leerresultaten

General Competences

  • Being able to design and apply a dispute management system within an international economic context;
  • Understanding the commercial benefits of various dispute resolution methods;
  • Developing negotiation and mediation skills.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling Examen met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)