3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020297GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Economische & Sociale Wetensch & SBS
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Patrick Uyttendaele (titularis)
Onderdelen en contacturen
21 contacturen Hoorcollege
Inhoud

The course deals with the multitude of aspects that are part of the Investment Analysis and Plant Location Decision Making process: investment decision, location decision methodology, critical factor analysis, investment climate analysis, financial decision methodology, risk analysis. Because of the course’s practical orientation, the final chapter is all about implementation.

Content overview:

  • Investment Decision and Value creation
  • Investment Decision and Management
  • Location Decision Methodology
  • Project Definition
  • Critical Factor Analysis
  • Investment Climate Analysis
  • Financial Decision Methodology
  • Risk Analysis
  • Implementation
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Hand-outs: GUILD-PLI database on FDI
Bijkomende info

Study material

Case studies: location studies in South East Asia

Hand-outs: GUILD-PLI database on FDI

ATK Global Services Location Index

In function of specific interest (services, industry..) of the students

Complementary study material

The Financial Decision Methodology based on Discounted Cash Flow

Leerresultaten

General Competences

Foreign Direct Investment is a major growth component of all organisations that want to strengthen their position outside their home market.

As a result of this course the students will acquire a practical understanding of the International Investment Analysis and Location Decision Process.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Groepspaper met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)