3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020298GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
2e zittijd mogelijk
Neen
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
38 contacturen Hoorcollege
Inhoud

Students will learn and practice the following skills:

  • Public Speaking
  • Trade Fair Management
  • The Art and Science of Convincing: Influencing and Persuasion
  • Reputation Management and Media Relations
  • Crisis Communication
  • Conflict Management
Studiemateriaal
Cursustekst (Aanbevolen) : Skills Workshops for Diplomacy and International Business
Bijkomende info

Syllabus and course material presented by the lecturers.

Leerresultaten

General competences

By the end of the course students will master various skills required for successfully operating within diplomacy and international business.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Aanwezigheid en Deelname met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

There is no graded exam, students will be awarded a pass or a fail, based on attendance and participation. Students who do not attend cannot pass this course.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)