3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020252GER voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
2e zittijd mogelijk
Neen
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Economische & Sociale Wetensch & SBS
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
Inhoud

This course foresees workshops dealing with:

 • EU Subsidies for Enterprises
 • Expat preparation: Individual Taxation, Social Security
 • Market Studies & Export Planning
 • Attraction, Conversion and Retention of FDI
 • Competition Law and Trade Secret Protection
 • Corporate Diplomacy
 • Ethics in International Business and Diplomacy
Studiemateriaal
Cursustekst (Aanbevolen) : Thematic Workshops for Diplomacy and International Business
Bijkomende info

Syllabus and course material presented by the lecturers.

Leerresultaten

General competences

Diplomats and the business people they serve need to master some practical knowledge related to international business development.

By the end of the course, students will have a sound understanding of:

 • What are the various EU subsidies companies can apply for?
 • In case of expatriation: how about the expat’s individual taxation and social security? How is this arranged at HR level? Also the important aspect of Duty of Care will be treated.
 • Drafting market studies (industry or sectorial reports)
 • Setting up an export planning
 • The ideal strategy to attract, converse and retain FDI
 • Strategies to protect business and trade secrets
 • What is corporate diplomacy; how can companies make at best use of diplomacy?

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Aanwezigheid en Deelname met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

There is no graded exam, students will be awarded a pass or fail based on attendance and participation. Students who do not attend cannot pass this course.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)