18 ECTS credits
450 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020302GNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
450 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Instructions on what is expected for the internship will be offered in the first semester.

Under certain circumstances the internship can take place in a student's place of employment.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Professional Experience: Internship
Bijkomende info

All compulsory courses of the Postgraduate programme in Economic Diplomacy or the Postgraduate Programme in International Trade and Investment can be relevant for the internship.

Leerresultaten

General Competences

The internship’s learning objective is to enable students to put into practice the content of the courses they have followed on the programme.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Praktijk bepaalt 60% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 40% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Internship Report met een wegingsfactor 60 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mentor and Student Evaluations met een wegingsfactor 40 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: The mentor and the student will each evaluate the internship separately, each evaluation provides 20 % of the mark

Aanvullende info mbt evaluatie

.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)