3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020267GER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
Inhoud

Firstly, this course will explain the process of China's entry to the WTO, including the policy reforms associated with accession, and China’s commitment in WTO.

Secondly, the course will focus on the impact the accession has on China’ economy, including the impact on the industrial structure, agriculture and rural poverty, employment, macroeconomic control and so on.

Finally the course also deals with some aspects of the role of China in WTO, including the role in the multilateral trade system and pushing the Doha Round.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : China and the WTO, Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies, Deepak Bhattasali, Shantong Li, and Will Martin, Oxford University Press, 9780821356678, 2004
Bijkomende info

Complementary study material

A list of recommended readings will be offered by the lecturer.

Audiovisual material will be available.

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Leerresultaten

General competences

The aim of this course is to make the student familiar with the relationship between China and WTO, and the role of China in WTO. More specific, the learning objectives are:

  • Become aware of the history of China’s accession to WTO.
  • Gain insight in the underlying impact of accession to WTO on China.
  • Gain insight in the role of China in WTO and global multilateral trade system.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Paper met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)