3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020269GER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
Inhoud

The course covers the following topics:

  • Institutional and Legal Framework of Chines foreign trade
  • Trade policies and practices affecting imports & exports 
  • Industrial property related to international trade
  • Liberalization of Services 
  • Trade remedy measures
  • Involvement in the World Trade Organization and negotiation for RFTA
Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Chinese Trade Law
Bijkomende info

Complementary study material

Articles on Chinese Trade Law will be disseminated during class

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Leerresultaten

General competences

The aim of this course is to make students acquainted with the legal system, policies and special measures applied in China’s foreign trade.

More specific, the learning objectives are:

  • Become aware of the institutional and legal framework of Chinese foreign trade.
  • Become aware of China’s legal regime related to imports & exports, intellectual property, service and trade remedy.
  • Gain insight in China’s engagement in development of international trade rules, especially concerning WTO and RFTA

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)