3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020270GER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
Inhoud

The course covers the following topics:

  • Basic principle of intellectual property law
  • Traditional objects of intellectual property protection
  • The latest development of Chinese intellectual property law
  • The intellectual property protection in international trade
  • China’s intellectual property strategy
Studiemateriaal
Cursustekst (Aanbevolen) : Chinese Intellectual Property Rights Protection
Bijkomende info

Articles on Chinese intellectual property rights protection will be disseminated during class.

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Leerresultaten

General competences

This course aims to systematically explain the basic principles of the intellectual property law and intellectual property protection in China, and it emphasizes on the special discussion on the theoretical and practical issues of Chinese intellectual property law.

The course intends to help the students to master the basic knowledge of intellectual property, and understand the effect of intellectual property in trade, as well as the latest development of Chinese intellectual property law.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Paper met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)