3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020272GER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
Inhoud

The course covers the following topics:

 • Basic principles of  competition law and policy
 • Monopoly agreements and its regulation in China
 • Abuse of dominant position and its regulation in China
 • Concentration of undertakings and its regulation in China
 • Administrative monopoly and  its regulation in China
 • Debate on typical cases
Studiemateriaal
Cursustekst (Aanbevolen) : Chinese Competition Policy
Bijkomende info

Articles on the Chinese competition policy will be disseminated during class.

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Leerresultaten

General Competences

This course aims at giving the student a thorough understanding of Chinese competition policy (especially Chinese anti-monopoly law). It starts with introducing some basic principles of competition law and policy, and then the focus will be on the case of China, in particular:

 • how Chinese competition law and policy influences the global economy
 • how anti-competitive cases be dealt with in China
 • how Chinese competition policy interwines with Chinese economic restructuring
 • how to undertake competition compliance in China

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Paper met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)