3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020274GER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
Inhoud

The course covers the following topics:

  • Background of the establishment of Shanghai Free Trade Zone
  • Innovation on Administration
  • Investment measures and Negative List mode
  • Trade facilities
  • Financial reforms
  • Legal system of Shanghai Free Trade Zone
Studiemateriaal
Cursustekst (Aanbevolen) : Seminar on Shanghai Free Trade Zone
Bijkomende info

Articles on the Chinese economy will be disseminated during class.

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Leerresultaten

General Competences

Shanghai Free Trade Zone, established in 2013, marks a major milestone in China’s commitment to forge ahead with domestic reforms and wider opening to world markets, in line with global economic trends.

After the course, the students are able to know that:

  • Why Shanghai Free Trade Zone was established?
  • What are special rules in Shanghai Free Trade Zone?
  • What is the future of Shanghai Free Trade Zone?

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Paper met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)