3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020280GNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Decaan ES (titularis)
Onderdelen en contacturen
9 contacturen Hoorcollege
15 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

The course will cover:

  • economic instruments of statecraft;
  • the strategic element of trade including industrial policy and strategic resources;
  • the economic statecraft of contemporary major powers;
  • the history of economic warfare;
  • limited economic warfare - sanctions, embargoes, boycotts, and espionage;
  • unlimited economic warfare;
  • the defense against economic warfare;
  • the integration and coordination of conventional trade, aid, and development activities with other national security policies.
Studiemateriaal
Cursustekst (Aanbevolen) : Economic Statecraft
Bijkomende info

Study material

The Syllabus, plus an electronic reader comprised of selected readings will be provided.

Complementary study material

Professor will provide a list of additional recommended and suggested readings as needed.

 

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Leerresultaten

General Competences

In most international affairs curricula, economics is taught with a principal focus on trade, economic development, foreign aid, and international finance. What is frequently missing is the dimension of economics that concerns national security policy.

The objective of this course is to provide students with knowledge and understanding of how economic tools of statecraft can be used to advance a country’s interests.  The course provides a broad overview of the security-related elements of economic policy and potential economic threats to national security.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Individuele Paper met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

(!) The teaching and assessment format of this course is subject to change if the minimum number of students isn’t reached.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)