3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020304GNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Economisch Recht
Onderwijsteam
Fabienne Brison (titularis)
Onderdelen en contacturen
16 contacturen Hoorcollege
Inhoud
  • General introduction to IPR and their legal framework, both at the international level and in the EU
  • Copyright & Neighbouring Rights, including Software and Database Protection
  • Patents (including prosecution), mainly at European level (namely via the European Patent Office)
  • Trademarks and Design (including prosecution), mainly at European level (namely via the European Union Intellectual Property Office)
Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Intellectual Property Rights Protection
Bijkomende info

Lectures and guest lectures for about 20 – 24 hours for which their presence is required

Leerresultaten

General competences

The students will get an introduction to the rather complex legal framework governing intellectual property rights in the European Union.

 

When dealing with intellectual property rights in Europe, one has to take into account international rules (e.g. the TRIPs Agreement), European Regulations that directly apply in the legal order of the EU Member States (e.g. regulations governing the Community Trademark, the Community Design, the Custom Measures etc.), European Directives that harmonize national rules governing intellectual property rights (e.g. the Directive on Copyright and Neighboring Rights in the Information Society, the Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights), European Treaties (e.g. the European Patent Convention), Uniform Benelux Legislation (e.g. the Benelux Treaty on Intellectual Property), besides national legislation (e.g. the Belgian Code of Economic Law).

 

We will focus on the main and most traditional intellectual property rights: copyright (including neighbouring rights and protection of software and databases), trademark (and to a lesser extent design rights) and patents (including the protection of trade secrets). For each intellectual property right, the students will be able to answer the following questions: 1) what does it offer? (strategic option); 2) how do we obtain such intellectual property right? (prosecution); 3) what do we do when we note infringement? (litigation). In sum, the students will understand the opportunities the protection of intellectual property rights will offer any undertaking in the European Union.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 50% van het eindcijfer

Andere bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Written exam met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Class work met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate International Trade and Investment: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)