3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020305GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Economisch Recht
Onderwijsteam
Kim Van Der Borght (titularis)
Roberto Reyes Barrera
Onderdelen en contacturen
21 contacturen Hoorcollege
Inhoud

Content

 

 1. Philosophy of international trade
 2. Elements and Principles of international and regional trade law
 3. Dispute Settlement
 4. Trade & Money: exchange rates, balance of payments
 5. Tariffs, MFN, regional exceptionalism
 6. Trade Policy, Health & Safety
 7. Trade Defence
 8. Trade in Services
 9. Intellectual property (TRIPS)
 10. Trade and People
Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : The Political Economy of the World Trading System, The WTO and Beyond, Hoekman - Kostecki, 3de, Oxford University Press, 9780199553778, 2010
Handboek (Aanbevolen) : The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials, Peter Van den Bossche, 5e, Cambridge University Press, 9781316610527, 2017
Bijkomende info

Complementary study material

 

 • Bernard Hoekman and Michel Kostecki, The Political Economy of the World Trading System. WTO and Beyond (2008).
 • Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization (Cambridge University Press, 2013).
Leerresultaten

General competences

Learning objectives

 

The learning objectives of the module are:

 

 • A systematic understanding, critical awareness and new insights on the law and policy as the forefront of the subject.
 • Originality in the application of this knowledge, together with a practical understanding of how established techniques of research enquiry are used to create and develop knowledge in the subject.
 • A comprehensive understanding of how to carry out original and independent research in the area.
 • An ability to evaluate critically current research and advanced scholarship in the subject area and to advance new or critical commentaries on the subject.
 • Engage in academic debate and present their ideas and opinions in a structured and accurate manner.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
ZELF Paper bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie ZELF Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Paper met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)