3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020310GNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Economisch Recht
Onderwijsteam
Cédric Van Assche (titularis)
Externe Docenten
Bertold Theeuwes
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
Inhoud

The course will address the following topics:

 • Brief historic orientation
 • The Vienna Convention
 • Accreditation, commencement and termination of the diplomatic functions
 • Relations with the host state
 • Premises of the diplomatic missions
 • Inviolability & Immunities
 • Customs & Tax
 • Diplomatic missions
 • Legal, practical and political relevance of the diplomatic mission
Bijkomende info

Study material

A presentation will be made available. 

Complementary study material

The lecturer will provide a list of additional recommended and suggested readings as needed.

Leerresultaten

General competences

Learning objectives

The course provides an introduction to diplomatic law, and at the end of the course students will:

 • Have a critical understanding and awareness of the legal framework and the political and practical importance of diplomatic law;
 • Be able to make assessments and conduct research in the subject matter;
 • Be able to identify academic and practical issues and developments within diplomatic law

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie√ęn:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen schriftelijk met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)