6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020325ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Toegepaste Natuurkunde en Fotonica
Onderwijsteam
Jan Danckaert
Guy Verschaffelt (titularis)
Jeroen Beeckman
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Hoorcollege
36 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Position of the course

Introducing the microscopic origin of optical phenomena and transferring concepts from microscopic to macroscopic descriptions. Illustrating optical properties like anisotropy, non-linearity and variation by means of electric, elastic, acoustic or magnetic effects in basic components. All lectures are held atVUB with co-lecturer from UGent.

Content

 • Introduction
 • Properties of linear isotropic materials: examples, microscopic theory, definitions
 • Light propagation in anisotropic dielectrics: polarisation, propagation, matrix
 • Formalism, reflection
 • Properties of linear anisotropic dielectrics: tensors, types of materials, optical activity
 • Modification of optical properties: microscopic theory, electro- photo- elasto- acousto-
 • Magneto- optic effects
 • Liquid crystals: types of ordering, switching behavior Non-linear optical materials:
 • Second-order effects, phase-relations, OPO, material examples

 

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Optical Materials, Danckaert - Neyts - Verschaffelt - Tassin - Van Brabant - Beeckman - Veretennicoff, VUB, 2220170009988, 2023
Handboek (Aanbevolen) : Optical Waves in Crystals, Propagation and Control of Laser Radiation, A. Yariv, Wiley, 9780471430810, 2002
Handboek (Aanbevolen) : Introduction to Complex Mediums for Optics and Electromagnetics, Weiglhofer and Lakhtakia, SPIE press, 9780819449474, 2003
Bijkomende info

This course is also taught entirely at UGENT (Please visit the following link for more course info about UGent version: http://studiegids.ugent.be/2014/EN/studiefiches/E024800.pd)

Leerresultaten

Algemene competenties

Final competences

 • Understand and explain the microscopic and macroscopic theory of linear (isotropic and anisotropic) optical materials and light propagation.
 • Understand and explain mechanisms for modifying the optical properties of materials: electric, magnetic, elastic and acoustic methods, including liquid crystals.
 • Understand and explain basic non-linear optical effects
 • Solve exercises that are based on linear (isotropic and anisotropic) optical materials, modification of optical properties and liquid crystals.
 • Calculate the propagation of light and the change in polarization
 •  Make written and oral reports about optical phenomena and devices

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: During examination period: 70%
  1. theory exam: closed-book exam with oral examination;
  2. problem solving exam: open-book exam.

  During semester: graded project reports; graded oral presentation.
  Frequency:
  1 computerpracticum (written report): 10%, week 10.
  1 literature study (written report and oral presentation): 20%, week 12.

Aanvullende info mbt evaluatie

Written exam (problem solving), followed by oral exam (theory).

During semester: graded project written report and graded oral presentation.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master of Photonics Engineering: On campus traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Photonics Engineering: Online/Digital traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Electrical Engineering: Standaard traject BRUFACE J (enkel aangeboden in het Engels)