6 ECTS credits
160 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020329ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Onderwijsteam
Maarten Kuijk (titularis)
Tuur Bruneel
Jonathan Ernest J Vrijsen
Ayman Morsy
Théo Lepoutte
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Hoorcollege
36 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

NEDERLANDSTALIGE VERSIE INLASSEN

Chapter 1:  Sensors en Actuators
• Type of Sensors en Actuators
• Calibration, Signal conditioning & Linearization

Chapter 2: Elektronical Interfacing of Sensors en Actuators
• Transistor circuits
• Microcontroller concepts
• Interfacing using. PC-IO boards
• Driving array en reading out arrays

Chapter 3: Elektronical transmission of data
• EMI, EMC, crosstalk in lumped en distributed systems
• Digital Transmission
• Analog Transmission
• Printed Circuit Board Design

Chapter 4: Microsystems, real-world examples
• Systems on discrete components (example of an optical power monitoring system)
• Integrated chip systems (examples: ID-tag, PON receiver chip)
• Systems based on modules/components (examples ...)
• Systems having strong opto-electronic interaction (LCD-microdisplay, Photonic Mixer for 3D camera’s)

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Ontwerp en realisatietechnieken in de Elektronica 2, Prof. M. Kuijk
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : English handbooks and tutorials of software packages
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Software packages like: Max-Plus (FPGA's); Silvaco; Tanner L-edit
Handboek (Aanbevolen) : CMOS analog circuit design, P. E. Allen & D. R. Holberg, 3de, OXFORD, 9780199937424, 2012
Handboek (Aanbevolen) : High speed digital design: A handbook of Black Magic, Howard Johnson and Martin Graham, BIB, 9780133957242, 1993
Bijkomende info

NEDERLANDSTALIGE VERSIE INLASSEN

Lecturing team: VUB: Prof. Maarten Kuijk. UGent: Prof. Herbert De Smet 1) Dutch course notes: 'Ontwerp en realisatietechnieken in de Elektronica 2' by Prof. M. Kuijk;
2) English handbooks and tutorials of software packages;
3) Software packages like:  Max-Plus (FPGA's);  Silvaco; Tanner L-edit,
4) 'CMOS analog circuit design': P. E. Allen & D. R. Holberg, OXFORD, ISBN 9780199937424
5) 'High speed digital design: A handbook of Black Magic": Howard Johnson and Martin Graham, Prentice Hall, ISBN: 9780133957242

Leerresultaten

Algemene competenties

NEDERLANDSTALIGE VERSIE INLASSEN

Being able to make the bridge between the central digital part of a nowadays electronics system and the outside world of sensors and actuators, using analog electronics circuits and components.  Further objectives: gaining insight in different types of (opto-) electronical interfacing, and in the advantages and drawbacks of different solutions.  Daring and willing to make electronic interfaces build on transistors circuits, microcontrollers, etc… Being able to solve problems in data communication at low frequencies, as well as at higher telecom frequencies.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer

WPO Praktijkopdracht bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Mondeling Examen met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: 50% theorie mondeling

Binnen de categorie WPO Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Analog/Digital ontwerp met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: 25% voor AnaDigi ontwerp
  The marks are based on the realisations of 2 LAB-designs. Are the specifications of the designed systems fulfilled, and how ?
 • uController ontwerp met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: 25% voor uContr ontwerp

Aanvullende info mbt evaluatie

De student moet slagen (met een cijfer groter of gelijk aan 10/20) voor elk van de drie aangehaalde onderdelen van de cursus.

Gewichten: 25% uC ontwerp, 25% CMOS ontwerp, 50% mondeling hoorcolleges

De gewichtsfactor wordt niet toegepast indien de student gebuisd is voor een van de drie onderdelen, in plaats hiervan zal dan het finale eindcijfer gelijkgesteld worden aan het laagste van de drie cijfers. Elk onderdeel waar de student eens in slaagde (10/20 of meer), is voor altijd verworven en hoeft niet meer opnieuw gedaan te worden in een volgende examensessie of jaar.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie: Standaard traject
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica: Standaard traject