4 ECTS credits
120 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020337ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Toegepaste Natuurkunde en Fotonica
Externe partnerinstelling(en)
Universiteit Gent
Onderwijsteam
Peter Bienstman (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
15 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

BIJ TE WERKEN

This course is taught entirely at UGENT.

Please visit the following link for more info: http://studiegids.ugent.be/2014/EN/studiefiches/E002640.pdf.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Wiskunde voor de fotonica, full lecture notes
Bijkomende info

BIJ TE WERKEN

This course is taught entirely at UGENT.

Please visit the following link for more info: http://studiegids.ugent.be/2014/EN/studiefiches/E002640.pdf.

Leerresultaten

Algemene competenties

BIJ TE WERKEN:

This course is taught entirely at UGENT.

Please visit the following link for more info: http://studiegids.ugent.be/2014/EN/studiefiches/E002640.pdf.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • see UGENT fiche met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: 1] written open-book exam - problems
    2] oral open-book exam, written preparation

Aanvullende info mbt evaluatie

BIJ TE WERKEN

This course is taught entirely at UGENT.

Please visit the following link for more info: http://studiegids.ugent.be/2014/EN/studiefiches/E002640.pdf.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica: Standaard traject