3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020363GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Economische & Sociale Wetensch & SBS
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Peter Claeys (titularis)
Onderdelen en contacturen
21 contacturen Hoorcollege
Inhoud
 1. Baseline models of international macroeconomics
  1. trade
  2. current account
  3. exchange rates
  4. fiscal policy
  5. monetary policy
 2. Applications to real world cases
  1. Policy problems

 

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Foundations of International Macroeconomics., Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff, The MIT Press, 9780262150477, 1996
Bijkomende info

Readings

Leerresultaten

General competences

With the increasing internationalisation of economic life the study of International Economics aims to develop thinking about domestic economic developments in the framework of a global economy. The basic tools to understand international macroeconomic developments are presented in a single theoretical framework including:

 1. the determinants of international trade, including the implications of imperfect competition in international markets;
 2. the fundamental determinants of the balance of payments and exchange rates (including the role of exchange rate arrangements);
 3. the international context within which domestic macroeconomic policy is designed and conducted;
 4. international macroeconomic linkages, and the importance of international macroeconomic policy co-ordination.

These tools can then be applied to:

 1. understand the role of growth, inflation, interest rates, exchange rates and asset prices in the global economy;
 2. determine the causes and consequences of trade deficits and external imbalances;
 3. understand the auses of currency, banking and financial crises in emerging market economies and advanced economies;
 4. short- and long-term effects of monetary and fiscal policies including unconventional monetary policies.

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Written Exam met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

None

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)