3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020365GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Economische & Sociale Wetensch & SBS
Verantwoordelijke vakgroep
ES Academische eenheid
Onderwijsteam
Johan Swinnen (titularis)
Onderdelen en contacturen
21 contacturen Hoorcollege
Inhoud
 1. Diplomacy in a crisis-situation (the case of pre-genocidal Rwanda)
 2. Diplomacy accompanying an internal transitional process (the electoral ‘trap’ of the RDC)
 3. Process-driven diplomacy: the Helsinki Process
 4. Multi-layer diplomacy in Belgium
 5. Public Diplomacy: a multifaceted approach
 6. Economic Diplomacy: the search for win-win-situations
 7. Levers for international development: legal security and investments
 8. Cultural Diplomacy: a platform for international understanding
 9. The diplomatic promotion of immaterial values: the cases of democracy and human rights
 10. Economic integration as a prerequisite for peace and security

 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Modern Trends in Diplomacy, Capita Selecta
Bijkomende info

None

Leerresultaten

General competences

Diplomats operate in a multitasking environment since defending a country’s interests is a multilayered process: politics, economics, culture,…

This course aims at offering students an overview of all aspects diplomacy consists of. As such they will be able to operate on various levels in the diplomatic scene.

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Written Exam met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

None

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)