6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020699FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Externe partnerinstelling(en)
Universiteit Gent
Onderwijsteam
Decaan IR (titularis)
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
21 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

See course sheet at the website of Ghent University: http://studiegids.ugent.be/2016/EN/studiefiches/E022030.pdf

Bijkomende info

See course sheet at the website of Ghent University: http://studiegids.ugent.be/2016/EN/studiefiches/E022030.pdf

Leerresultaten

Final Competences

See course sheet at the website of Ghent University: http://studiegids.ugent.be/2016/EN/studiefiches/E022030.pdf

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Exam (written, open book, oral met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: See course sheet at the website of Ghent University: http://studiegids.ugent.be/2016/EN/studiefiches/E022030.pdf

Aanvullende info mbt evaluatie

See course sheet at the website of Ghent University: http://studiegids.ugent.be/2016/EN/studiefiches/E022030.pdf

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken: Standaard traject
Master of Biomedical Engineering: Startplan (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Radiation Physics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Biomechanics and Biomaterials (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Sensors and Medical Devices (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Neuro-Engineering (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Standaard traject (NIEUW) (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Artificial intelligence and Digital Health (enkel aangeboden in het Engels)