6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1020916BEW voor werkstudenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
History, Archaeology, Arts, Philosophy and Ethics
Onderwijsteam
Tine Meganck
Marlise Rijks (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
130 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Dit hoorcollege (HOC) biedt een overzicht van de Europese beeldende kunsten van de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.  Kunstwerken getuigen over pauselijke en prinselijke praal, devotie en godsdienstoorlogen, kennisexplosie en Nieuwe Werelden. Gezien de ruime plaats- en tijdsafbakening (Europa, 13de -17de eeuw) wordt slechts een selectie belicht van wat traditioneel Late Middeleeuwen, Renaissance en Barok wordt genoemd. Het overzicht is om pedagogische redenen in grote lijnen chronologisch opgebouwd, maar de canon van grote kunstenaars wordt ingebed in geografisch-thematische onderdelen om zo een meer contextuele insteek toe te laten. 

 

Studiemateriaal
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Eigen lesnotities te nemen door de studenten. Ondersteunende en aanvullende literatuur wordt opgegeven
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Gedigitaliseerde kopie van het beeldmateriaal wordt waar mogelijke ter beschikking gesteld., Canvas
Bijkomende info

Digitaal cursusmateriaal (vereist): powerpoint presentaties van hoorcolleges worden wekelijks geüpload op leerplatform Canvas, alsook sommige leesmaterialen (in pdf). 

Handboeken (optioneel):

 

Babette Bohn & James M. Saslow eds, A Companion to Renaissance and Baroque Art

S.J. Freedberg, Painting in Italy 1500-1600

Hugh Honour & John Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis

Koenraad Jonckheere, Another history of art. 2500 jaar Europese kunstgeschiedenis

Seymour Slive, Dutch painting 1600-1800

Hans Vlieghe, Flemish art and architecture

 

Leerresultaten

Algemene competenties

Om dit vak met succes te vervolmaken, moet de student in staat zijn om

 • de essentiële ideeën en concepten uiteengezet tijdens het hoorcollege te distilleren 
 • geziene kunstwerken uit het Europvan de 14-17de eeuw kunnen herkennen om zo een visueel repertorium op te bouwen
 • deze kunstwerken kunnen beschrijven (stijl, materiaal, techniek), hun betekenis en iconografie en historische context kunnen bespreken 
 • zich bewust zijn van uiteenlopende interpretaties en methoden om deze kunstwerken te bestuderen  
 • bekend zijn met de primaire en secundaire geschreven bronnen en beeldtradities  
 • een coherent argument presenteren in een uitgeschreven paper, en ervaring opdoen met het uitvoeren van zelfstandig onderzoek 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 70% van het eindcijfer

ZELF Paper bepaalt 30% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen met een wegingsfactor 70 en aldus 70% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (tenzij het mondeling examen online plaatsvindt)

Binnen de categorie ZELF Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Paper met een wegingsfactor 30 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Museumopdracht met kort paper (max 1500 woorden)

Aanvullende info mbt evaluatie

- De student wordt voor 30% geëvalueerd tijdens het semester op basis van een museumopdracht met kort paper (max. 1500 woorden), en voor 70% tijdens het mondelinge examen.  Hierbij krijgt de student zowel vragen op basis van beeldherkenning (kennis: een kunstwerk uit de cursus kunnen situeren in tijd en ruimte, analyseren op stijl, medium, techniek, betekenis, functie en context) als diachronische/thematische vragen (inzicht & toepassing). 

 • Het examen is mondeling, of, in geval van overmacht, digitaal mondeling 
 • De tweede zittijd is een nieuw examen; het resulaat voor het aspect ZELF (paper) van de eerste zittijd kan worden overgedragen naar de tweede zittijd.
 • Afwezigheid of niet indienen voor het aspect ZELF kan leiden tot de algemene resultaatcode "Afwezig" voor het gehele vak.
 • Geen enkel (deel)resultaat is overdraagbaar naar het volgend academiejaar bij een onvoldoende voor het vak.
Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de geschiedenis: minor Human Sciences
Bachelor in de geschiedenis: minor Social Sciences
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Profiel profiel Kunstwetenschappen en archeologie
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Profiel profiel Archeologische Wetenschappen
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Master in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Schakelprogramma Master of Arts in de kunstwetenschappen en de archeologie: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de kunstwetenschappen en de archeologie: Standaard traject