6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1020932AER voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Wim Vandenbussche (titularis)
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
26 contacturen Lecture
90 contacturen Self study
Inhoud

Dit college geeft een algemene inleiding tot de taalwetenschap.  De student krijgt een overzicht van de belangrijkste stromingen en trends in de geschiedenis van de taalkunde, van het prille begin tot vandaag (waaronder structuralisme, transformationeel-generatieve taalwetenschap,  sociolinguïstiek, psycholinguïstiek en cognitieve taalwetenschap).  Ook cruciale taalkundige begrippen en vaardigheden worden behandeld.

 
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Zowel de hoofdstukken uit handboeken en/of artikelen die als leermateriaal dienen, als  al het digitale cursusmateriaal worden gratis verspreid, Canvas
Bijkomende info

Informatie voor 2019/2020:  zowel de hoofdstukken uit handboeken en/of artikelen die als leermateriaal dienen, als  al het digitale cursusmateriaal worden gratis verspreid via Canvas. Studenten hoeven dus geen handboek te kopen.

Dit vak wordt in het Nederlands gedoceerd.

Digitaal cursusmateriaal wordt via het elektronisch platform ter beschikking gesteld.

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten

 

-verwerven inzicht in de aard, focus en betekenis van taalwetenschap

-verwerven inzicht in de aard van taalwetenschappelijk onderzoek 

-verwerven inzicht in de evolutie van de algemene taalwetenschap vanaf het begin van de discipline

-hebben een begrip van een aantal fundamentele taalkundige theorieën, begrippen en concepten

-kunnen onder begeleiding een deelonderzoek uitvoeren over een taalkundig thema, en erover rapporteren in een kwaliteitsvolle korte paper.

-beheersen het Nederlands op het academische niveau dat van een Ba1-student verwacht kan worden

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Dit examen is verplicht. Het examen bestaat uit meerkeuze en vrije vragen.

Aanvullende info mbt evaluatie

Informatie voor 2019/2020:

Schriftelijk examen.

Er *kan* een extra taak opgegeven worden;  in dat geval telt die mee voor 25% van het finale examencijfer.

 

Voor dit vak wordt een vrijwillig, niet verplicht proefexamen georganiseerd in de loop van het semester. Wie slaagt voor het proefexamen krijgt 2 punten (op 20) extra op het 'echte' eindexamen.

 

Het deelresultaat van de paper wordt, bij een resultaat van  minstens 10/20, overgedragen naar de tweede zittijd. De student die de paper toch wenst te hernemen stuurt een e-mail naar de docent (met de nieuwe paper) uiterlijk voor de aanvang van de tweede zittijd.

Het deelresultaat van de paper wordt, bij een resultaat van  minstens 10/20, overgedragen naar het volgende academiejaar. De student die de paper toch wenst te hernemen stuurt een e-mail naar de docent (met de nieuwe paper) uiterlijk voor de aanvang van de eerste zittijd van het volgende academiejaar.

Afwezigheid op een verplicht onderdeel van de evaluatie (hetzij het examen, hetzij de paper), leidt tot een afwezigheid als resultaatcode voor het opleidingsonderddeel. 

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel Arbeids- & Organisatiepsychologie en Profiel Klinische psychologie: Cognitieve en biologische psychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel Arbeids- & Organisatiepsychologie en Profiel Klinische Psychologie: Opvoedings- en gezinspsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel Arbeids- & Organisatiepsychologie en Profiel Klinische Psychologie: Levenslooppsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: cognitieve en biologische psychologie en Profiel klinische psychologie: opvoedings- en gezinspsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: cognitieve & biologische psychologie en Profiel klinische psychologie: levenslooppsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: opvoedings- en gezinspsychologie en Profiel klinische psychologie: levenslooppsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel Arbeids- & Organisatiepsychologie en Profiel Onderwijs
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: cognitieve en biologische psychologie en Profiel onderwijs
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: opvoedings- en gezinspsychologie en Profiel onderwijs
Bachelor in de psychologie: profiel klinische psychologie: levenslooppsychologie en profiel onderwijs
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde: één taal - TTKA
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde: één taal