6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021083ANW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
History, Archaeology, Arts, Philosophy and Ethics
Onderwijsteam
Gustaaf Cornelis (titularis)
Tammy Castelein
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
30 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Overzicht en toepassing van diverse argumentatieve technieken uit de wijsbegeerte (bv. reductie, allegorie, utopie). Theorie en praktijk van de sofistiek en andere manipulatieve methoden, in het bijzonder met betrekking tot de media. Beknopte geschiedenis van de argumentatietheorie. Specifieke vaadrigheden et betrekking tot onderzoek in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen. 

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Met hamer en scheermes, Methoden voor fijn en grof denk- of discussiewerk., Gustaaf Cornelis, Tweede druk., Pelckmans., 9789463371117, 2018
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) :
Bijkomende info

Geen.

Leerresultaten

Algemene competenties

De student is in staat de betooglijn van een wetenschappelijke/academische publicatie te erkennen en evalueren.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 60% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 40% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen Mondeling met een wegingsfactor 60 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Permanente evaluatie met een wegingsfactor 40 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Geen.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de geschiedenis: minor Human Sciences
Bachelor in de geschiedenis: minor Social Sciences
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Profiel profiel Kunstwetenschappen en archeologie
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Schakelprogramma Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Arts in gender en diversiteit: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject