3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021128BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten bachelor computerwetenschappen en bachelor artificiële intelligentie hebben ‘Structuur van computerprogramma's 1' en 'Databanken' gevolgd, alvorens ‘Objectgerichte systemen’ op te nemen. 'Objectgerichte systemen' opnemen houdt in dat studenten bachelor computerwetenschappen en bachelor artificiële intelligentie gelijktijdig ‘Objectgericht programmeren’ volgen of reeds geslaagd zijn voor ‘Objectgericht programmeren’. Voor studenten in het voorbereidingsprogramma houdt het opnemen van 'Objectgerichte systemen' in gelijktijdig ‘Structuur van computerprogramma's 1' of 'Higher-Order Programming', 'Databanken' en ‘Objectgericht programmeren’ volgen of reeds geslaagd zijn voor ‘Structuur van computerprogramma's 1' of 'Higher-Order Programming', 'Databanken' en ‘Objectgericht programmeren’.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Wolfgang De Meuter (titularis)
Onderdelen en contacturen
18 contacturen Hoorcollege
18 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Inhoud

 

Deze cursus gaat over modelleren en structureren van grote object-gerichte systemen. De cursus gebruikt Scala als de taal van expressie en kennis van Scala is dan ook verondersteld.

 

 

 • Van programma’s naar systemen: types van complexiteit, software development processes
 • Introductie tot modelleren en de UML
 • Class diagrams in de UML
 • State diagrams in de UML
 • Sequence diagrams in de UML
 • UML vs. Code: Programmeertechnieken
 • Objectgericht Ontwerp: Demeter, SOLID, Coupling & de GOF Patrooncatalogus
 • Alternatieve State Management Modellen: Reactief Programmeren
 • Alternatieve Object Modellen: Multimethoden in Julia
 • Capita Selecta van Modern OO Systeemontwikkeling
Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : UML @ Classroom, An Introduction to Object-Oriented Modeling, M. Seidl, M. Scholz, C. Huemer, G. Kappel, Springer, 9783319127415, 2015
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Cursusmateriaal hoorcollege, O. De Troyer, Canvas
Bijkomende info

Het materiaal (transparanten) dat tijdens de hoorcolleges gebruikt wordt is beschikbaar via het leerplatform.

Leerresultaten

Algemene competenties

Eindcompetenties:

De student heeft een gedegen kennis van modelleren in het bijzonder van objectgericht modeleren in de UML. Hij/zij is in staat om deze kennis aan te wenden om een middelgroot systeem te beschrijven (bvb. programming projects, databases, websites, …).

Hij/zij heeft een goed begrip over hoe UML concepten afgebeeld kunnen worden op geavanceerde Scala concepten.

De student begrijpt de kwalitatieve eigenschappen van goed-ontworpen OOP software en waarom de GOF designpatrooncatalogus bijdraagt tot deze eigenschappen.

De student is zich bewust van het feit dat er nieuwere geavanceerde (OOP) systeemparadigma’s bestaan zoals reactief programmeren in Scala en multimethodes zoals in Julia en Clojure.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schrift examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Het examen is een schriftelijk examen. Dit examen is een gesloten boek examen en bestaat uit oefeningen (toetsen van het kunnen toepassen) en theoretische vragen (toetsen van kennis en inzicht).

Aanvullende info mbt evaluatie

Het examen is een schriftelijk examen en bestaat uit oefeningen (toetsen van het kunnen toepassen) en theoretische vragen (toetsen van kennis en inzicht).

Tijdens het semester kunnen er formatieve evaluaties plaatsvinden.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor onderwijs
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de artificiële intelligentie: Standaard traject
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: biologie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: geografie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: fysica (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: wiskunde (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de economie: standaard traject (90 ECTS, Etterbeek)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: Traject C (Ind Ing, 61 ECTS)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: Traject A (76 ECTS)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: Traject B (65 ECTS)