6 ECTS credits
162 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021150AER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Politicologie: algemene inleiding’ gevolgd, alvorens dit opleidingsonderdeel op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Politieke Wetenschappen
Onderwijsteam
Didier Caluwaerts (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
140 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

De cursus probeert een overzicht te bieden van de grote bestuurswetenschappelijke theorieën, alsook van de bestuurlijke praktijk en nieuwe trends. De helft van de lessen bestaat uit een interactief hoorcollege dat alle studenten dienen voor te bereiden, en waaraan ze actief deel dienen te nemen. Deze hoorcolleges zijn opgebouwd rond de volgende thema's:

 • Les 1: Bestuurlijke theorieën
 • Les 2: Bestuurlijke context
 • Les 3: Bestuurlijke actoren
 • Les 4: Bestuurlijke processen
 • Les 5: Bestuurlijke innovatie
 • Les 6: Bestuurlijke uitdagingen

De overige lessen bestaan uit Beleidsforum, een lezingenreeks waarop mensen uit de bestuurlijke praktijk en academische wereld hun visie op bestuur en beleid toelichten. Deelname aan deze lezingen is verplicht.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Handboek Bestuurskunde, Organisatie en werking van het openbaar bestuur, Hondeghem A. , Van Dooren W. , De Rynck F. , Verschuere B. , Op de Beeck S., Vanden Broele, 9789049619589, 2023
Bijkomende info

De slides bij de lessen en eventuele aanvullende literatuur worden op Canvas geplaatst.

Het handboek, de inhoud van de lezingensreeks en kennis van de politieke actualiteit maken integraal deel uit van het studiemateriaal.

Toelichting werkvormberekening

- Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
- Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
- Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

DAGSTUDENTEN

 • HOC: 26 uur
 • WPO: 13 uur
 • ZELF: 123 uur

 

WERKSTUDENTEN

 • HOC: 6 uur
 • WPO: 13 uur
 • ZELF: 140 uur
Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten dienen inzicht te hebben in het politieke systeem, en meer bepaald in de werking theorie en de praktijk van het bestuurs- en beleidsproces in België. Ze moeten daarenboven de historische context kunnen schetsen waartegen de overheid zich ontwikkelde, en nieuwe tendensen in de beleidsvoering kunnen identificeren.

De studenten moeten ook in staat zijn om de aangereikte theorieën te toetsen aan de politieke en bestuurlijke actualiteit.

Meer specifiek worden de volgende leerresultaten nagestreefd:

 1. Studenten kunnen kernbegrippen uit de politicologie en bestuurswetenschappen toelichten en duiden.
 2. Studenten kennen de belangrijkste theorieën om beleid- en besluitvorming te analyseren en verklaren.
 3. Studenten kennen de ontstaansgeschiedenis en werking van de politieke instellingen.
 4. Studenten weten hoe verwante vakgebieden (sociologie, geschiedenis, recht, economie...) maatschappelijke ontwikkelingen benaderen.
 5. Studenten kunnen kritisch reflecteren over actuele politieke problemen.
 6. Studenten kunnen functioneren in team.

De studenten worden verwacht het leermateriaal voor elke les door te nemen, vragen voor te bereiden, en actief deel te nemen aan de lessen en lezingen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Kennis-, inzichts- en toepassingsvragen

Aanvullende info mbt evaluatie

100% schriftelijk examen.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de geschiedenis: minor Social Sciences
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen, minor onderwijs
Schakelprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen: Standaard traject