3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021225ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Taal- en vertaalpraktijk Spaans-Nederlands  II’ gevolgd, alvorens dit vak op te nemen.​ Dit vak opnemen houdt verder in dat je gelijktijdig ‘Lengua española: lengua y cultura’ volgt of reeds geslaagd bent voor 'Lengua española: lengua y cultura’.​ Zit je in een verkort traject dan kan je dit vak gewoon opnemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Hélène Stengers (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
39 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud
 • De studenten ontwikkelen basistolkvaardigheden en hun mondelinge taalvaardigheid.
 • De studenten leren wat tolken als vaardigheid en als beroep inhouden.

 

 • Los estudiantes desarrollan unas estrategias de interpretación básicas así como su expresión oral.
 • Los estudiantes adquieren un entendimiento general de la interpretación como destreza y como profesión.

 

Bijkomende info

De studenten voeren luisteroefeningen en mondelinge oefeningen uit (o.a. parafraseren, vertalen van het blad, tekstanalyse, mondeling samenvatten en consecutief tolken, openbaar spreken) en scherpen gradueel hun tolkvaardigheden en mondelinge taalvaardigheid aan. Ze maken kennis met het notitiesysteem voor consecutief tolken en met de beroepscontexten van het tolken. 

Leerresultaten

Eindcompetenties

 • De studenten kunnen basistolkvaardigheden toepassen. 
 • De studenten hebben inzicht in tolken als vaardigheid en als beroep.

 

 • Los estudiantes saben aplicar unas técnicas elementales de la interpretación. 
 • Los estudiantes tienen un entendimiento general de la interpretación como destreza y como profesión.

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 70% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 30% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Mondeling examen met een wegingsfactor 70 en aldus 70% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Tweede zittijd: mondeling examen

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Permanente evaluatie met een wegingsfactor 30 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Tweede zittijd:
De student dient zowel het mondeling examen als de opdrachten ‘permanente evaluatie’ opnieuw af te leggen. De verdeling van de cijfers blijft dezelfde:  

 • 70% mondeling examen 
 • 30% permanente evaluatie
Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Schakelprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding niet-talige bacheloropleiding
Schakelprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding academische bachelor
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na niet-talige masteropleiding