3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021637BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I' en 'Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II' en 'Microbiologie’ gevolgd, alvorens ‘Milieutechnologie’ op te nemen. 'Milieutechnologie’ opnemen houdt daarnaast ook in dat je gelijktijdig ‘Warmte- en stromingsleer: basisbegrippen’ volgt of reeds geslaagd bent voor ‘Warmte- en stromingsleer: basisbegrippen’.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Chem Ingenieurstechnieken & Industriele Scheikunde
Onderwijsteam
Wim De Malsche (titularis)
Fréderick Matheuse
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Deel 1.
- Historiek van de antropogene vervuiling
- Luchtverontreiniging en behandeling. Belangrijkste polluenten (SO2, NOx, koolwaterstoffen, CO2, partikels, freonen, koolwaterstoffen) met oorsprong en gevolgen (zure regen, smog, thermische vervuiling, ozonafbraak) 
- Mechanische en elektrostatische stofafscheiding
- Verspreiding van polluenten in de atmosfeer (afhankelijkheid van atmosferische condities en modellering)                                                                                                                                                                                                             


Deel 2.
- Waterverontreiniging en behandeling.
- Waterkwaliteitsparameters (pH, alkaliniteit, opgeloste zuurstof, BOB, COD, turbiditeit).
- Zuurstofkwaliteitsevolutie in rivieren en meren
- Biochemische kinetiek. Primaire en secundaire waterzuivering
- Alternatieve zuiveringsmethoden
- Berekening van sedimentatie en actief slibeenheden 
- Anaerobe waterzuivering, methaanproductie        

Practica: oefeningen: vraagstukken betreffende de behandelde thema's uit de cursus

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Milieutechnologie, Cursusnota's, Canvas
Handboek (Aanbevolen) : Environmental Engineering, Gerard Kiely, BIB, 9780071164245, 1996
Handboek (Vereist) : Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, R. L. Droste, 2de, J. Wiley, 9781119312369, 2018
Handboek (Aanbevolen) : Wastewater Treatment, Biological and Chemical Processes, Henze, Harremoës, la Cour Jasen, Arvin, 4de, Springer, 9788750211501, 2019
Handboek (Aanbevolen) : Fundamentals of Environmental Engineering, D. D. Reible, Springer, 9780367400279, 2019
Handboek (Aanbevolen) : Introduction to Hazardous Waste Incineration, J. J. Santoleri, 2de, J. Wiley, 9780471017905, 2000
Handboek (Aanbevolen) : Air Pollution Control and Design for Industry, P. C. Cheremisinoff, Marcel Dekker, 9780367579876, 2020
Handboek (Aanbevolen) : Hazardous Wastes, Sources, Pathways, Receptors, R. J. Watts, J. Wiley, 9780471002383, 1997
Bijkomende info

Er is een syllabus beschikbaar op Canvas.

Er zijn slides voorzien op Canvas. Het examen is gebaseerd op de inhoud van de slides.   

Aanvullend studiemateriaal:

Environmental Engineering. Edited by Gerard Kiely. The McGraw-Hill Companies, London. (1996), ISBN 9780071164245
R. J. Watts: Hazardous Wastes, 1st Ed. (J. Wiley, 1997, NY)
P. C. Cheremisinoff: Air Pollution Control and Design for Industry, 1st Ed. (Marcel Dekker, 2020, NY)
J. J. Santoleri: Introduction to Hazardous Waste Incineration, 2nd Ed.
(J. Wiley, 2000, NY)
D. D. Reible, Fundamentals of Environmental Engineering (Springer, 2019)
Henze, Harremoës, la Cour Jasen, Arvin: Wastewater Treatment, 4nd Ed. (Springer 2019, Berlin)
R. L. Droste, Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment (J. Wiley, 1996)

Leerresultaten

Algemene competenties

Dit opleidingsonderdeel behoort tot de gemeenschappelijke stam van de Master in ingenieurswetenschappen

Kennis verwerven inzake milieuwetenschappen en -technologie en de interactie met chemische en biochemische productieprocessen begrijpen.
De student dient de verworven kennis te kunnen toepassen en berekeningen te kunnen maken die verband houden met waterzuivering en luchtvervuiling.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Schriftelijk examen:

-deel 1 (gesloten boek): er worden zowel vragen (in totaal typisch een 10-tal) gesteld uit het onderdeel water als uit het onderdeel lucht (totaal 60%).

-deel 2 (open boek): 2-3 oefeningen (1 van het deel Lucht en 1 van het deel Water). Dit deel staat op 40% van de punten. Op dit onderdeel moet minstens 40 % gehaald worden om voor het vak te kunnen slagen.


Bijwonen van de practica is verplicht. Ongewettigde afwezigheid leidt tot 0 voor de betreffende sessie.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel chemie en bioprocestechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Startplan