5 ECTS credits
125 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021639BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Thermodynamica’ en 'Organische chemie: structuur' en 'Organische chemie: reactiviteit' en 'Fysica: Elektromagnetisme' en 'Biochemie' gevolgd, alvorens ‘Biofysische scheikunde’ op te nemen. 'Biofysische scheikunde’ opnemen houdt daarnaast ook in dat je gelijktijdig ‘Wiskundige en fysische modellen: data-analyse in de biotechnologie' volgt of reeds geslaagd bent voor ‘Wiskundige en fysische modellen: data-analyse in de biotechnologie'.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Remy Loris
Wim Versées (titularis)
Onderdelen en contacturen
39 contacturen Hoorcollege
Inhoud

Deze cursus behandelt een reeks biofysische technieken die gebruikt worden om verschillende aspecten van de drie dimensionale structuur van organische moleculen en biologische macromoleculen (eiwitten, DNA, RNA) te bepalen. Hierbij wordt ingegaan op X-straal diffractie met de nadruk op éénkristaldiffractie, elektronenmicroscopie, kernmagnetische resonantie, massaspectrometrie en de klassieke spectroscopieën, met name UV absorptie, fluorescentie, circulair dichroisme, infrarood en Raman spectroscopie en lichtverstrooiing.

Tijdens de hoorcolleges wordt ingegaan op de theorie achter de methoden en hun praktische toepassingen worden geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden uit de literatuur.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Cursusmateriaal, bestaande uit gedetailleerde PowerPoint slides, wordt ter beschikking gesteld door de titularis, Canvas
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Voor de delen X-straal diffractie en spectroscopie wordt tevens een uitgeschreven tekst ter beschikking gesteld, Canvas
Handboek (Aanbevolen) : Nuclear Magnetic Resonance, J.P. Hore, 2de, Oxford University Press, 9780198703419, 2015
Handboek (Aanbevolen) : The physical and chemical basis of molecular biology, hoofdstukken 7, 9, 10, 11, 12, Thomas E. Creighton, BIB, 9780956478108, 2011
Bijkomende info

NVT

Leerresultaten

Algemene competenties

- De studenten hebben kennis van en inzicht in de theorie achter X-straal diffractie in de context van macromoleculaire struktuurbepaling

- De studenten hebben een basiskennis en inzicht in de theorie achter elektronenmicroscopie in de context van macromoleculaire struktuurbepaling

- De studenten hebben grondige kennis van en inzicht in de theorie achter kernmagnetische resonantie en kunnen eenvoudige NMR spectra interpreteren

- De studenten begrijpen hoe drie-dimensionele structuren van macromoleculen kunnen worden bepaald via X-straal diffractie, elektronenmicoscopie en NMR

- De studenten hebben kennis van en inzicht in de verschillende methoden van massaspectrometrie.

- De studenten hebben kennis van de verschillende spectroscopische methoden gebruikt in de biochemie (UV absorptie, UV fluorescentie, circulair dichroisme, infrarood en Raman spectroscopie, lichtverstrooiing) en kunnen deze toepassen op een eenvoudige casus binnen de biochemie

- De studenten hebben inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende technieken m.b.t. structuurbepaling

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Schriftelijk examen. De studenten krijgen een aantal vragen die de verschillende delen van de cursus omvatten. Er wordt gepeild naar zowel parate kennis als inzicht.

Aanvullende info mbt evaluatie

Schriftelijk examen (gesloten boek). De studenten krijgen een aantal vragen die de verschillende delen van de cursus omvatten: deel 1 X-straal diffractie en EM, deel 2 NMR en deel 3 spectroscopie en massaspectrometrie. Er wordt gepeild naar zowel parate kennis als inzicht.

De drie delen krijgen eenzelfde gewicht bij de berekening van het eindcijfer.

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel cel- en genbiotechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel chemie en bioprocestechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Startplan