3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1022978CNW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding
Verantwoordelijke vakgroep
Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding
Onderwijsteam
Wim Keyaerts
Timo Van Canegem (titularis)
Gracienne Lauwers
Onderdelen en contacturen
12 contacturen Hoorcollege
78 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Leerlijn Visie op leraarschap

In het eerste hoofdstuk wordt, kort, de geschiedenis van het Belgisch onderwijs uiteengezet. De nadruk ligt vooral op de ideologische strijd rond ons onderwijs. Dit vormt de basis voor het tweede hoofdstuk waarin de hoofdprincipes - de leerplicht, de neutraliteit van het gemeenschapsonderwijs, de onderwijsvrijheid en de kosteloosheid van het leerplichtonderwijs - van ons onderwijsbestel worden uitgelegd. In het derde hoofdstuk plaatsen we de leeruitkomsten van het Vlaamse onderwijs in internationaal perspectief. De twee daaropvolgende hoofdstukken gaan vervolgens op zoek naar verklaringen voor deze sociale ongelijke onderwijsuitkomsten. Het laatste hoofdstuk brengt de opgedane kennis over naar een praktijkvoorbeeld rond de thematiek van spijbelen en schoolverzuim. Daarnaast beoogt dit opleidingsonderdeel ook om leerkrachten bewust te maken van de impact van de Europese Unie op economisch, sociaal en politiek vlak en op het leven van de burgers in Europa, en het onderwijs in het bijzonder. Studenten verwerven o.m. een basiskennis over de Europese Unie, de werking van de Europese instellingen, de vrijheden in de Europese Unie, en het Europees beleid, telkens toegepast binnen een onderwijskundig kader. 

Wijze van aanbieden:

Het vak wordt doorlopen via 6 lessen.
•    Op campus Etterbeek worden deze lessen via een hoorcollege voorzien (on campus). De module "Europese en juridische kaders" wordt digitaal aangeboden.
•    Op de campussen Anderlecht, Diest en Leuven worden deze lessen via een digitaal college voorzien.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Artikels/slides beschikbaar via leerplatform
Bijkomende info

NVT

Leerresultaten

Algemene competenties

Opleidingsspecifieke leerresultaten

11, 13, 16, 17

Doelen

  1. De student kan met een sociologische en historische bril naar het onderwijs kijken, meer bepaald concepten en theorieën uit de sociologie toepassen op het maatschappelijk domein van het onderwijs.
  2. De student heeft een grondige kennis van het Vlaams onderwijssysteem, in historisch en vergelijkend perspectief.
  3. De student kan de uitkomst van de Belgische/Vlaamse onderwijsgeschiedenis vergelijken met deze van een aantal andere landen.
  4. De student kan de basisprincipes van het Belgische/Vlaamse onderwijssysteem - de leerplicht, de neutraliteit van het gemeenschapsonderwijs, de onderwijsvrijheid en de kosteloosheid - relateren aan historische sociologische omstandigheden.
  5. De student kan het beleid ten aanzien van gelijke onderwijskansen relateren aan de sociologische beschrijving van de ongelijke onderwijskansen.
  6. De student beheerst (basis)kennis omtrent de Europese Unie, de werking van de Europese instellingen, de vrijheden in de Europese Unie, en het Europees beleid, telkens toegepast binnen een onderwijskundig kader.  

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Het schriftelijk examen (gesloten boek) bestaat uit open vragen.

Aanvullende info mbt evaluatie

Op het schriftelijk examen worden de aangeboden kaders omtrent onderwijssociologie en -beleid beoordeeld a rato van 80% van de eindscore. Op het schriftelijk examen worden de aangeboden Europese en juridische kaders beoordeeld a rato van 20% van de eindscore. Een student kan slechts slagen voor het opleidingsonderdeel als voor elke examencomponent minstens 7/20 wordt behaald. De toegekende eindscore is dan het cijfer toegekend aan het laagst gescoorde examenonderdeel.  

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de geschiedenis: minor Human Sciences
Bachelor in de geschiedenis: minor Social Sciences
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Profiel profiel Kunstwetenschappen en archeologie
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor onderwijs
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen, minor onderwijs
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Master in de onderwijskunde: Standaard traject
Master in de psychologie: Afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie
Master handelsingenieur: Standaard traject
Master in de toegepaste economische wetenschappen: Standaard traject
Master in de wiskunde: onderwijs
Master in de biologie: ecologie en biodiversiteit
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: agogische wetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: psychologie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: biologie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: geografie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: chemie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: fysica (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: wiskunde (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: computerwetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen: standaard traject (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de economie: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de economie: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de talen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de talen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Schakelprogramma Master of Science in de Onderwijskunde: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in Educational Sciences: Exchange Ma Economics/Manageme
Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de economie: Standaard traject
Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de gedragswetenschappen: Agogische wetenschappen
Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Arts in gender en diversiteit: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in het basisonderwijs: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de onderwijskunde: Standaard traject