3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1023796ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Ronald Geerts (titularis)
Inge Arteel
Janine Hauthal
Elisabeth Bekers
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
40 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

This course provides a hands-on introduction to the analysis of literary prose (narratology), poetry, drama, theatrical performance and film. The term 'text' is seen in its broadest sense and each teaching team member discusses ways of approaching and analyzing texts in form and meaning.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Per hoofdstuk krijgen de studenten een bibliografie waarin aanvullend studiemateriaal vermeld wordt., Canvas
Bijkomende info

Extra activity: library visit
 

Leerresultaten

General Competences

The students know different methods for analyzing texts (prose, poetry, drama, theater, film) and can critically estimate the advantages and disadvantages of a chosen method. The students are also able to apply these approaches autonomously in text analysis.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Written exam met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

There are two evaluation moments: a non-compulsory midterm test and an exam. Students who obtain a pass mark (at least 50%) for the midterm test need not study this part of the course material again; their results (40% of the total grade) are automatically retained for the exam. Students who do not participate in or fail the midterm test are (re)examined about this part of the course material during the exam. This applies both to the exam in January and in case students take the exam during the second exam period in August/September.

 

1st period (January) evaluation = midterm test + exam 

  • Passed midterm test = exemption for that part. Grade = midterm test (40%) + exam (60%)
  • Failed/not participated midterm test. Grade = exam whole course (100%) 

 

2nd period (August/September) evaluation = midterm test + exam

  • Passed midterm test = exemption for that part. Grade = midterm test (40%) + exam (60%)
  • Failed/not participated midterm test. Grade = exam whole course (100%) 

 

Prose I

Prose II

Poetry

Drama

Theatre Film

Midterm test = 40%

Exam (exemption passed midterm test) = 60%

January exam (without midterm test exemption) = 100%

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-English (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-German (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-German (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: French-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: French-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Italian-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)